Kaip ir kūniškas, taip ir dvasinis žmogaus gyvenimas smarkiai priklauso nuo skaičiaus 7.

7 – aisiais gyvenimo metais, t.y. sulaukus šešerių, vaikiška sąmonė yra tiek susiformavusi, kad vaikas gali pradėti mokytis mokykloje. Kaip tik tokio amžiaus vaikai daugelyje šalių visai teisingai leidžiami į mokyklą (privalomas mokslas).

14 – aisiais (=2×7) metais (vyriškos lyties – Saulės, o moteriškos lyties – Mėnulio metais) kai kuriems vaikams jau pasireiškiantis pubertetas, o kitiems (anksti bręstantiems) susiformavę pagrindiniai lytiniai požymiai daro įtaką ir jų dvasiai. Nauji anksčiau nepatirti jausmai būna iš dalies nežaboti, o iš dalies valdomi; pasireiškia pirmieji meilės potyriai, kurie gali jauno žmogaus sielos gyvenimą iškelti arba sugniuždyti, praturtinti arba nuvesti neteisinga kryptimi, sutrikdyti arba išlaisvinti ir t.t.

Troškimui mokytis ir savanoriškam paklusnumui labai kenkia mokyklinis muštras, todėl labai svarbu, kad kaip tik tuo metu baigiasi mokslas pagrindinėse mokyklose. Vyresniems moksleiviams ir moksleivėms šiuo metu būna ,,kritinis periodas,, , kai pasireiškia nenoras mokytis, stropumo sumažėjimas ir t.t.; taigi per šiuos dvasios pokyčius jie atsisveikina su vaikyste.

Sukakus 21 – erių bent jau teoriškai yra pasiekiama tokia dvasios ir sąmonės branda, kai, gavus pilnamečio statusą, jaunajam vyrui ar moteriai leidžiama tuoktis jau be tėvų sutikimo.

28 – eri vyrui geriausias amžius tuoktis ne tik dėl fizinių ir socialinių, bet ir dėl sielos veiksnių. Jo charakteris jau susiformavęs (aišku, yra žmonių, krie iki gilios senatvės lieka paikais berniukais), jis jau atrodo tinkamas būti vyru ir tėvu.

Nuo 35 – erių iki 42 – ejų yra pats produktyviausias nuovokių žmonių idėjų todėl ir siekių įgyvendinimo laiko tarpsnis; vėlesni pasiekimai yra kaip tik šio vaisingiausio periodo vaisiai.Savaime suprantama, dvasiškai lėtesni ateina į protą tik šio periodo pabaigoje. Šiame savotiškame ,,lenktynių ryžto,, periode žmogų dažniausiai ir ištinka likimo smūgiai, kurie paprastai yra susiję su pačių žmonių veikla. Taip pat ir didžiosios aistros, visai kitokio stiprumo ir poveikio nei jaunystėje, dažnai parodo savo žalingą poveikį.

Nuo 42 – ejų iki 49 – erių dažniausiai susiformuoja gyvenimo išmintis. Žmogus pradeda mąstyti ramiau nei anksčiau, šaltakraujiškiau apskaičiuoti ir apdairiau tikrinti, kadangi aistros, kurios anksčiau dažnai drumstė ramybę, šiuo metu atsiduria antrame plane. Moteriai tai ir kūniškų pokyčių metas (šio periodo gale priartėja arba prasideda klimaksas), taip pat ir laipsniškas dvasinio gyvenimo kitimas, kadangi vaikai jau yra suaugę; tuo metu dirglioms moterims prasideda ,,pavojingas amžius,, .

Nuo 49 – erių iki 56 – erių sveikiems vyrams pasireiškia dar vienas stiprus dvasinių bei protinių jėgų antplūdis, kuris neretam jautresnės sielos vyrui perauga į ,,meilės pavasarį,, . Moterų gyvensena tampa matroniškesnė.

Nuo 56 – erių iki 63 – ejų žmogus gauna peno iš įgytos patirties. Jis pasiekia dar didesnių laimėjimų ir jo veikla dažnai stebina savo talentingumu. Tačiau paprastai šiuo metu jau prasideda dvasinių jėgų nuosmukis, pirmasis dvasinio sąstingio ir tam tikro dvasinio tingumo požymis. Moteris jau yra psiekusi matronos amžių, tačiau kasdieniame gyvenime ji išlieka daugkart veiklesnė nei vyras.

Nuo 63 – ejų iki 70 – ies visų pirma pradeda didėti sąmonės negebėjimas be išankstinės nuomonės įsigilinti į kitų požiūrius, dėl to pasireiškia sprendimo šališkumas bei nenoras įsiklausyti; dvasioje pradeda reikštis nepatiklumas, susierzinimas, o retkarčiais ir šykštumas. Moteris pamažu virsta senute.

Vyrams, peržengusiems 70 – metį, taip pat prasideda visiška karšatis, mažėja protinės galios ir silpsta ar ,,užsisklendžia,, savyje dvasinės jėgos bei savybės. Vis dėlto dvasiškai prisitaikiusi moteris pastarąsias išlaiko žymiai ilgiau nei vyras.

Atidžiau patyrinėjus – visų pirma vidinį žmogaus vystymąsi – išryškėja septyneto reikšmė žmogaus sąmonės ir dvasios raidai, kuri ypač pasireiškia laikotarpių kaitos momentais.

Be septyneto įtakos, dar pastebima ir kitų skaičių įtaka brandesnio amžiaus žmonių gyvenimui, o poveikis yra toks stiprus, kad septynetas beveik praranda savo galią. Tai vadinamieji asmeniniai likimo skaičiai, kurie susiję su konkrečiu asmeniu; dažniausiai tai 3, 5, 9. Per tam tikrą laiką išryškėja, koks skaičius iš minėtųjų turi didžiausią įtaką konkretaus žmogaus sielos gyvenimui bei darbams.