VIENETAS – 1

 

Vienetas yra nelyginis ir nedalijamas skaičius. Jis yra vienybės, pradžių pradžios, nepoliškumo ir individualumo simbolis. Vienetas visuomet yra lygus sau pačiam ir nekintamas. Vienetas apjungia pirmykštį pradą, vienybę ir visatos ryšius.

Vienetas padeda :

pažinti save,

labiau pasitikėti savimi,

išsiaiškinti daiktų ar reiškinių ęsmę,

atrasti savo individualumą.

DVEJETAS – 2

Dvejetas yra pirmasis skaičius, reiškiantis daugumą ir pirmasis tikras skaičius.

Iš dvejybės atsiranda daugybė. Dvejetas yra žmonių ir Žemės skaičius.

Dvejetas yra poliškumo, dvylipumo, nesutarimų, prieštaravimų ir konfliktų, bet kartu ir  harmonijos, pusiausvyros teisingumo  simbolis.

Šis skaičius išreiškia dviejų nedieviškų reliatyvių vienybių dualistinį prieštaravimo principą, pvz.:

Šviesa – šešėlis

Vyriškumas – moteriškumas

Pliusas – minusas

In – Yang

Dvasia – materija

Gyvenimas – mirtis ir t.t.

Dvejybė atsirado iš vienybės, atspindžio (perkeltine prasme) materijoje ir suskylančio į priešingumus. Žmogus gali atskirti ,,aš,, ir ,,tu,, ir taip pažinti materiją. Jis gali jausti iš ,,vidaus,, ir iš ,,lauko,, ir kaupti patyrimą. Suvokdamas, kad prieštaravimai susiję ir neatskiriami, žmogus grįžta į vienybę.

Geometriškai dvejetą simbolizuoja linija – viena kryptimi besiplečiantis taškas.

Dvejetas mus moko :

atpažinti priešingumus,

toleruoti prieštaravimus,

atgauti pusiausvyrą,

kitame žmoguje matyti savo atspindį,

tapti harmoningesniais.

TREJETAS – 3

Trejetas  yra tobulumo skaičius.

Iš tezės ir antitezės susidaro sintezė. Todėl trys yra tarpininkavimo simbolis.  Suvienydamas priešingybes trejetas įveikia plokštumą.

Mūsų pasaulis yra trimatis (aukštis, plotis, ilgis). Laikas susideda iš praeities, dabarties ir ateities, o žmogus – iš dvasios, kūno ir sielos. Alchemija rėmėsi trimis pagrindiniais elementais – siera, druska ir gyvsidabriu, o krikščionybė – tikėjimu, meile ir viltimi.

Pasakose didvyriams dažniausiai reikia įveikti tris užduotis.

Iš trijų pagrindinių spalvų – raudonos, mėlynos ir geltonos – galima gauti bet kurią kitą  spalvą. Jei koks nors įvykis pasikartoja tris kartus, tai tampa taisykle.

Daugelis mūsų kasdieninio gyvenimo dalykų ar veiksmų susiję su trimis (pvz.,trys smūgiai plaktuku aukcione, skelbiantys įvykusį pardavimą; valgome tris kartus per dieną maistą, neretai susidedantį iš trijų patiekalų: užkandžių, pagrindinio patiekalo ir deserto). Geometrijoje trejetą simbolizuoja trikampis.

Trejetas mus moko :

įveikti poliškumą ir atrasti naujas dimensijas,

tris kartus išdėstyti savo mintis ir norus,

siekti tobulumo,

materialiame pasaulyje kovoti ir tobulėti dvasiškai.

KETVERTAS – 4

Ketvertas yra Žemės skaičius, kuris simbolizuoja darbą ir atsakomybę. Be trijų mums  įprastų matmenų (ilgio, pločio, ir aukščio) yra dar vienas – laikas. Šios koordinačių sistemos pradžioje žmogus nustato savo vietą kosmose. Ketverto geometrinis simbolis yra kryžius arba keturkampis.

Keturi, kaip žemiškojo kosmoso skaičius, chaosą valdo

keturiomis Mėnulio fazėmis: jaunatis – priešpilnis – pilnatis – delčia;

keturiomis pasaulio šalimis: šiaurė – pietūs – rytai – vakarai;

keturiais Dievo kūriniais: mineralai – augalai – gyvūnai – žmonės;

keturiais elementais: ugnis – vanduo – oras – žemė;

keturiais gynenime etapais: vaikystė – jaunystė – branda – senatvė;

keturiais charakterio tipais ir keturiomis Evangelijomis.

Su ketvertu  mes galime išmokti:

apibrėžti savo pažiūras,

išlaikyti pusiausvyrą,

sukurti tvarką,

ir ją išlaikyti.

PENKETAS – 5

Penketas simbolizuoja laisvę, kūrybiškumą, sveikatą, vaisingumą ir meilę. Penketas, sudarytas iš pirmojo lyginio skaičiaus – dviejų (moteriškumas) ir pirmojo nelyginio skaičiaus – trijų (vyriškumas), yra vedybų ir sintezės skaičius (vienetas nelaikomas tikruoju skaičiumi).

Skaičius penki dažnai sutinkame gamtoje: penki žiedlapiai, penki pirštai, penki pojūčiai ir t.t. Geometrinis penketo simbolis yra penkiakampis (pentagrama), į kurią galima įterpti žmogaus kūno atvaizdą.

Penketas  mus moko:

rūpintis savo sveikata,

būti švelniais sau ir kitiems, visus uždavinius ar problemas spręsti  harmoningai,

pripažinti ir vienodai vertinti žmonių vyriškąsias ir moteriškąsias savybes.

ŠEŠETAS – 6

Šešetas yra vidurinysis skaičius tarp dviejų ir dešimties, sudarytas iš vieno, dviejų ir trijų. Žmogus turi šešias kūno dalis ( galva, liemuo, dvi rankos ir kojos). Šešetas simbolizuoja harmoniją, tobulumą ir išbaigtumą. Geometrinė šešeto figūra yra šešiakampis (heksagrama, Saliamono anspaudas).

Šešetas  suteikia:

sąžiningumo,

meilės, erotikos,

gailestingumo ir užuojautos,

teisingumo, supratimo, šeimyniškumo,

vaizduotės polėkį ir kūrybinius impulsus,

atsakomybės jausmą.

SEPTYNETAS – 7

Septynetas, kaip ir trejetas, yra šventas ir nedalus skaičius. Jis sudarytas iš lyginio skaičiaus keturių ir nelyginio skaičiaus trijų. Jis atspindi mūsų santykį su dieviškumu. Net ir piramidėje slypi skaičius septyni – ji susideda iš keturių trikampių.

Be to, skaičius septyni neretai sutinkamas mūsų gyvenime:

septynios vaivorykštės spalvos,

septyni žmogaus kūno energetiniai centrai (čakros),

septyni gamtos garsai,

septynios savaitės dienos,

septyni pasaulio stebuklai,

septynios Mėnulio fazės dienos,

septyni pasakų herojai (septyni broliai, septyni ožiukai, septyni juodvarniai ir t.t.).

Septynetas yra analizės, tobulumo, dvasingumo, paslaptingumo ir gausumo simbolis.

Geometriškai septynetas vaizduojamas septynkampiu arba septinkampe žvaigžde.

Septynetas mus skatina :

išsiaiškinti gyvenimo paslaptis,

dirbti ir įgyvendinti savo tikslus,

ieškoti nuotykių ir siekti pokyčių,

vadovautis intuicija,

pasitikėti laime.

AŠTUONETAS – 8

Aštuonetas yra laimės skaičius. Vėjui apibūdinti naudojamos aštuonios kryptys, laimės ratas turi aštuonis stipinus. Aštuoni yra tobulumo, begalybės, stiprybės, kūrimo ir atgimimo simbolis.

Paversta aštuoniukė – yra amžinybės, begalybės ir cikliškumo simbolis.

Geometriškai aštuoni vaizduojami aštuonkampiu, tarpine figūra tarp kvadrato ir apskritimo.

Aštuonetas  mus skatina :

atskleisti tikrąją jėgą ir stipriąsias puses,

tinkamai sutvarkyti savo gyvenimą,

įveikti liūdesį, pavydą, nedraugiškumą ir fanatizmą,

imtis atsakomybės.

DEVYNETAS – 9

Devynetas susijęs su skaičiumi trys (3×3) ir tuo pačiu su šv.Trejybe. Nėštumas trunka devynis mėnesius. Devynetas laikomas tobulumo skaičiumi, nors iš tiesų iki tobulo skaičiaus dešimt jam trūksta vieneto. Devyni yra reiklus skaičius. Didžiausias iš vienaženklių ir apimamtis visus vienaženklius skaičius. Devyni yra tobulumo, savanoriškumo, sėkmės, pokyčių, atvirumo, išminties ir tikėjimo simbolis.

Devynetas mums suteikia :

užuojautos ir optimizmo,

sąžiningumo ir atvirumo,

drąsos ir noro kovoti,

galimybę teisingai pažvelgti į daiktus ar reiškinius,

galimybę būti įžvalgesniems ir tolerantiškesniems.