APSKRITIMAS

Apskritimas atskiria nuo išorės ir viduje suteikia saugumą bei užtikrina vientisumą.Uždaros formos žiedas asocijuojasi su didelės koncentracijos energija. Pozityvūs dalykai yra viduje, o negatyvūs lieka išorėje. Apskritimas apsaugo mus nuo gyvenimo šiurkštumo. Gamtoje apskritimas atspindi daugelyje objektų: apelsinai, medžio rievės, Žemė, Saulė, planetos ir t.t.
Apskritimas yra savojo AŠ, vienybės, tobulumo, vientisumo, atgimimo, dangaus, oro, amžinybės, begalybės, valdžios (karūna), pergalės (lauro lapų vainikas), laiko ir Mergelės bei Žuvų žvaigždynų simbolis. Amžinybę dažnai vaizduoja gyvatė, įsikandusi savo uodegą. Laiką simbolizuoja ratas (taip pat Saulės bei saulės metalo – aukso – simbolis) ir laikrodžio ciferblatas. Vystymosi arba mūsų gyvenimo etapai nuosekliai eina vienas paskui kitą ir grįžta į pradinį tašką. Iš šio ciklo ištrūkti galima tik perėjus į kitą lygmenį. In – Yang ženkluose apskritimas apsupa poliškumą.

Apskritimas skatina :

pažinti save, kad galėtume geriau suprasti mus supantį pasaulį,
derinti šaltakraujiškumą ir jėgą,
atrasti mūsų stipriąsias savybes,
nebūti ,,kampuotu,, , o santūriu ir nuosekliai siekti savo tikslo.

TRIKAMPIS

Trikampis, išreiškiantis dangaus skaičių 3, yra labai gyvibinga figūra – kuo ji smailesnė, tuo agresyviau ir dinamiškiau atrodo. Harmoningiausias yra lygiakraštis trikampis.
Trikampis, taip pat ir trejybė bei skaičius 3 susiję su įvairiais vaizdiniais :

Jaunystė – branda – senatvė
Mineralai – augalai – gyvūnai
Mąstymas – kalba – veiksmai
Praeitis – dabartis – ateitis
Pradžia – vidurys – pabaiga
Tėvas – vaikas – motina
Tikėjimas – meilė – viltis
Kūnas – siela – dvasia

Trikampis su aukštyn nukreipta viršūne simbolizuoja vyriškąsias, kylančias savybes, tap pat ugnį ir orą. Trikampis su žemyn nukreiptu smaigaliu yra moteriškumo įsikūnijimas. Juodas trikampis simbolizuoja Saturno planetą, o raudonas – ugnį . Šių dviejų trikampių sąjunga – vadinamoji Dovydo žvaigždė – sujungia kūrybines vyriškąsias ir gimdančias nauja moteriškąsias jėgas. Kartu tai yra saugantis simbolis.

Trikampis moko :

įveikti prieštaravimus,
atpažinti problemos privalumus ir trūkumus, siekiant rasti sprendimą,
sukoncentruoti mūsų energiją ir nukreipti ją reikiama linkme,
suteikia mūsų gyvenimui dinamiškumo ir skatina pokyčius.

KVADRATAS / KUBAS

Kvadratas yra žmogaus sugalvota ir gamtoje beveik nesutinkama figūra. Ji simbolizuoja skaičių 4, žemiškumą, Žemę, moteriškumą, materiją,realybę. Pažymėtas kvadrato formos laukas yra statiška figūra, suteikianti žmogui erdvės savo idėjų įgyvendinimui. Kvadratas ar stačiakampis yra ramybės, sunkumo, stabilumo, tvirtumo, pagrindo,vandens, taip pat Jupiterio, Veneros ir Saturno simbolis. Jis atskiria, atriboja mus nuo išorės, nuo chaoso tarsi saugi erdvė ar namai. Kita vertus, ši figūra mus riboja ir susiaurina veiksmų erdvę.

4 kvadrato kampai simbolizuoja :

4 pasaulio šalis,
4 elementus – orą (protas), vandenį (jausmai), ugnį (aktyvumas) ir žemę (realybė),
jausmus, mintis, pojūčius, intuiciją.

Einant kvadrato kraštinėms, nuolat keičiasi perspektyva – ties kampu keičiant kryptį atsiveria naujas akiratis. Kubas, kaip ir kvadratas, simbolizuoja konkretumą ir nustatymą ar užfiksavimą.

Kubas, keturkampis ir kvadratas perteikia :

tvirtumą, tvarką ir atsiribojimą,
saugumo jausmą ir stiprybę,
naujus, įvairius požiūrius,
konkrečią nuomonę tam tikru klausimu.

PENKIAKAMPIS
(PENTAGRAMA, PENTAGONAS)

Pentagrama – penkiakampė žvaigždė – nuo neatmenamų laikų laikoma magišku ženklu, saugančiu nuo piktų jėgų. Žvaigždė su aukštyn nukreiptu smaigaliu panaši į žmogų, stovintį išskėstomis rankomis ir kojomis. Ji simbolizuoja išmintį, meilę,teisingumą,gerumą ir dvasios valdomą materiją bei keturis elementus. Pitagoro mokiniai laikė žvaigždę sveikatos, laimės ir džiaugsmo ženklu. Kita vertus, žvaigždė su žemyn nukreiptu smaigaliu yra velnio,materialumo, užvaldančio sielą, ir chaoso, nugalinčio tvarką, simbolis. Geriausias gamtoje sutinkamas pentagramos pavyzdys yra jūros žvaigždė. Penkiakampis simbolizuoja skaičių 5, sielos ir 4 elementų įtakos išplitimą.

Pentagrama :

skatina sutikti gyvenimą išskėstomis rankomis ir dvasiškai tobulėti,
gyvenimui suteikia daugiau džiaugsmo,
primena, kad būtina prisiimti atsakomubę dėl savo sveikatos.

ŠEŠIAKAMPIS
(HEKSAGRAMA, HEKSAGONAS)

Heksagramą, dar vadinamą Dovydo žvaigžde arba Saliamono anspaudu, sudaro du priešingai pasukti lygiašoniai trikampiai. Jie apjungia vyriškumą (aktyvumą, impulsyvumą), moteriškumą (intuiciją, jautrumą) ir 4 elementus (ugnį, orą, vandenį ir žemę). Šešiakampis yra skaičius 6, Saulės, susijungimo, meilės, prasiskverbimo, jėgos, visumos ir prieštaravimų įveikimo simbolis. Gamtoje bičių koriai ir snaigės būna šešiakampiai.

Heksagrama ir šešiakampis :

moko įveikti prieštaravimus,
skleisti meilę ir vidinį žavesį,
pripažinti vyriškuosius bei moteriškuosius žmogaus aspektus,
neleidžia prarasti pusiausvyros.

KRYŽIUS

Kryžius, kaip ir kvadratas, sudaro stačius kampus ir įkūnija savyje skaičių 4.Keturi kryžiaus spinduliai simbolizuoja 4 temperamentus, pasaulio šalis ir 4 metų laikus. Kryžius gamtoje sutinkamas gana dažnai : ne tik mineralų kristalinėse gardelėse, augaluose, bet ir žmogaus ar kitų gyvūnų organizme (kaulai ir skeletas). Miestuose ir keliuose nesuskaičiuojama daugybė sankryžų, visi žino ,,Raudonąjį kryžių,, , sudėčiai naudoja pliusą, o daugybai pasuktą kryžių. Taip kryžius padeda mums (žinoma, perkeltine prasme) įveikti prieštaravimus ir surasti savo kelią erdvėje ir laike. Kryžius taip pat turi ryšį su skaičiumi 2 (poliškumas). Dvi linijos (poliškumo ženklas) susikerta kryžiaus viduryje – jėgų taške. Šiame taške susijungia ekstremumai – vertikalė ir horizontalė. Pirmoji simbolizuoja vyriškąjį pradą (vyriškumą), aukštį ir gylį (aukštybes ir gelmes), patrauklumą, ugnį ir savęs nugalėjimą (savo galimybių viršijimą), o antroji – moteriškąjį, žemiškąjį pradą ir vandenį. Kryžius yra krikščionybės ženklas. Kinijoje kryžius tapatinamas su skaičiumi 5, nes be keturių spindulių priskaičiuojamas ir susikirtimo taškas. Kryžius yra vidurio, gyvenimo, mirties įveikimo, laimės, vienybės įvairovėje, priešingybių (gyvūjų ir mirusiųjų) bei tobulo žmogaus simbolis.

Kryžius moko :

išlaikyti pusiausvyrą tarp vyriškosios ir moteriškosios energijos ir taip įgauti
daugiau jėgos bei harmonizuoti gyvenimą,
įveikti prieštaravimus, padeda įgauti išminties ir dvasiškai tobulėti,
skatina energijos srautų cirkuliaciją,
sąmoningai gyventi gyvenimą.`