Karma ir reinkarnacija

Jūs esate energija, kuri naudojasi fizinio kūno apvalkalu, kad galėtų pažinti ir augti. Reinkarnacijos procese jūsų tikroji dvasinė esybė, augdama ir vystydamasi, paklūsta trims pagrindiniams principams. Pirma – tai evoliucijos principas. Jūsų esybė gimsta tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina galimybę ugdyti tas savybes ir charakteristikas, kurių jums reikia labiausiai. Šios sąlygos suformuoja galimybes progresyvioms permainoms.

Pagrindinis šių permainų ir augimo modelis persiduoda paveldėjimo keliu, o gimimo laikas ir sąlygos (astrologinės ir žemiškos), o taip pat aplinkos faktoriai gali daryti jums poveikį ir padeda jums pasiekti reikalingą augimą. Į šių aplinkos faktorių skaičių įeina tokios sąvokos, kaip rasinis ir religinis priklausomumas, seksualiniai santykiai, šeima, draugai, pažįstami ir kiti įmanomi ryšiai, kuriuos sutinkame savo kelyje.

Antra – tai laisvos valios principas. Visi mes laisvi pasirinkti, atlikti poelgius, priimti sprendimus arba viso to nedaryti. Mes neprivalome atlikti to, ko iš mūsų nereikalaujama. Tačiau kadangi mes apsigaubiame fizine forma, kai kurių dalykų mes negalime pakeisti. Mes negalime pakeisti savo rasės, paveldėtų bruožų, kai kurių įgimtų problemų. Dėl tos priežasties, kalbant apie laisvos valios principą, dažnai pateikiama sena patarlė: “Ko negalima pakeisti, tą reikia iškęsti”. Yra keli aspektai, į kuriuos negalima neatkreipti dėmesio, kai galvojame apie laisvą valią.

Iš kitos pusės, mes turime platų diapazoną pasirinkimo ir veiksmų, kurių galime imtis, neišeidami už savo gyvenimiškos aplinkos ribų. Trečiasis principas yra svarbiausias, juolab, kad šis reinkarnacijos aspektas dažnai traktuojamas neteisingai. Tai karmos principas. Šio principo viduje veikia tai, ką dažnai vadina kompensacijos arba pusiausvyros dėsniu. Priklausomai nuo to, kaip jūs praeityje panaudojote duotą jums laisvą valią, šiame gyvenime taip jūs galėsite tvarkyti savo dabartį su didžiausia nauda jūsų vystymuisi ir augimui. Jūs galite lemti savo likimo aspektus poelgiais, mintimis, jausmais, žodžiais ar darbais. Karmos principas pasireiškia įvairiai. Krikščioniškoje tradicijoje tariama: “Ką pasėsi, tą ir pjausi”. Fizikoje šis dėsnis formuluojamas kaip: “Kiekvienas veiksmas lygus atoveiksmiui”.

Šaltinis: anomalija.lt