Jūsų Gyvenimo kelio skaičius

Skaičiuoti tokia tvarka – pvz: 1979.06.22 – (1+9+7+9+6+2+2=36 3+6=9) Reiškia – 9.
Gyvenimo kelio skaičius visada sako – ką reikėtų daryti, o ne paaiškina kokie jūs esate. Reikalavimai Gyvenimo kelio skaičiaus nesikeičia visą gyvenimą. Jo neturėtumėte ,,apgauti, sunaikinti arba ignoruoti”. Tai yra dominuojanti jėgos galia, kurią reikia žinoti visose gyvenimo situacijose.
Trumpai :
1- Parodo žmogaus sugebėjimus būti savimi, veikti vienam ir priimti sprendimus pačiam, nepriklausomai nuo kitų, jo išdidumą, egocentriškumą, valią, mokėjimą išnaudoti savo resursus ir gabumus, pasikliauti savimi.
2- Parodo sugebėjimus bendradarbiavimui, harmoningą sąveiką su kitais, mokėjimą pastebėti detales, niuansus, atsižvelgti į kitų interesus.
3- Parodo sugebėjimus kūrybinei saviraiškai, optimizmą, ambicingumą, mokėjimą būti atviru ir bendraujančiu.
4- Parodo sugebėjimus sistemizuoti, įvesti tvarką, darbingumą, atkaklumą, stabilumą ir patikimumą.
5- Parodo mokėjimą panaudoti laisvę ir įvairiapusiškumą, pakitimų ir netikėtumų priėmimą.
6- Parodo sugebėjimus meilei, naminiam ir šeiminiam gyvenimui, mokėjimą prisiimti atsakomybę, padėti kitiems.
7- Parodo sugebėjimus analizei, abstrakčių koncepcijų supratimui, mokėjimą matyti daiktų esmę.
8- Parodo mokėjimą vadovauti ir valdyti, santykius su materialia gyvenimo puse.
9- Parodo sugebėjimus aukotis dėl kitų.