Avesta – senovinė indoeuropiečių zoroastrizmo knyga. Zoroastrizmas – viena seniausių dvasinių tradicijų, kurios pagrindu susiformavo šiuolaikinės pasaulinės religijų tradicijos. Mūsų protėviai gyveno pagal visatos ritmą, atsižvelgdami įdangaus šviesulių, žemės elementų (žemės, oro, ugnies, vandens) įtaką. Avestos horoskopas sudarytas pagal Saturno ciklą. Ciklas kartojasi kas 32 metus. Kiekvieni metai turi gyvūną totemą (globėją) ir antitotemą (piktą būtybę). Jei žmogus elgiasi pagal savo metų gyvūno totemo pavyzdį, tuomet jam gerai sekasi, jis būna laimingas. Priešingu atveju – jis griauna ir savo, ir kitų žmonių gyvenimus. Senovėje (iki XIV a.) Naujieji metai buvo skaičiuojami nuo pavasario lygiadienio – kovo 21 d. Naujųjų metų šventimas sausio 1-ąją dieną yra dirbtinai įvestas vėliau. Taigi Avestos horoskopo ženklai keičiasi būtent kovo 21 d. Nuo vienų metų kovo 21 iki kitų metų kovo 20 d. Šitas horoskopas panašus į kinų, kiekvieni metai turi savo ženklą taigi:

Erelis. Šio ženklo metai: 1900 1932 1964 1996 2028 2060. Erelis – nemirtingumo, valdžios simbolis. Erelio metais realizuojami dideli planai. Tai rimti metai, kai negalima svarstyti „už“ ar „prieš“, kai reikia veikti. Tai statybų, rimtų projektų ir jų įgyvendinimo metai. Metai blogi aferistams ir išsišokėliams. Šiais metais reikia jungtis į bendruomenes, vienišiams sekasi blogai. Erelio metais žmonės gali iškilti į valdžią, tačiau jei vadovas veiks prieš kitus, bus nuverstas. Žmonės, gimę Erelio metais, yra išdidūs, gerai vadovauja kitiems. Tačiau būtent dėl tokio charakterio, dėl to, kad jaučiasi esąs aukštesnis, nei kiti, erelio metais gimęs žmogus dažniausiai yra vienišas. Jis vadovaujasi savo garbės ir teisingumo taisyklėmis. Jis sugeba numatyti ateitį, žvelgia į priekį. Erelio tipo žmogus neįsivaizduoja savęs be kolektyvo, tačiau yra vienišas, gyvena kaip asketas, daug kuo save riboja, gali pasiaukoti dėl svarbių dalykų.Šiais metais gimsta daug gydytojų. Erelio antitotemas – musė arba skėrys. Toks žmogus nevalyvas, nemėgsta švaros, jis naikina viską, kas pasitaiko jo kelyje. Erelis paprastai yra simpatiškas, turi gražų balsą.

Lapė. Šio ženklo metai:1901 1933 1965 1997 2029 2061. Lapės metais daug ką nulemia smulkmenos, daug įvykių priklauso nuo atsitiktinumų. Šie metai – tai netikėtos laimės arba nelaimės metai. Šiais metais gali pasireikšti apgaulė, intrigos; vyksta daug permainų, tačiau melagiai dažniausiai demaskuojami ir nubaudžiami.Lapė – gudri ir protinga, įžvalgi, sugeba numatyti būsimus įvykius, pokyčius, rezgamas intrigas. Lapės metais gimusių žmonių gyvenimas nemonotoniškas, judrus, nuolat besikeičiantis. Jie tai pasiekia valdžios viršūnes, tai krinta žemyn. Šie žmonės, kaip ir lapė, apsukrūs, protingi, turintys gerą humoro jausmą. Priešininką jie nugali gudrumu, sąmoju. Jie geri tardytojai, sugeba išsiaiškinti intrigas, aptinka priešininko pėdsakus. Šie žmonės ištvermingi, turi savisaugos jausmą ir bailoki, patys į pavojų nelenda. Jie mėgsta permainas, nuolat viską šniukštinėja, mėgsta pamokyti niekšus, pasipūtėlius. Lapės metais gimsta išradėjai, pasiekiantys mokslo ir kultūros srityse. Lapės antitotemas – žiurkė-kiškis (gyvūnas, panašus į kiškį su žiurkės uodega). Žiurkė-kiškis – bailus gyvūnėlis, raudonomis akimis, abejingu žvilgsniu.

Delfinas. Šio ženklo metai: 1902 1934 1966 1998 2030 2062. Delfino metai palankūs keliautojams, naujų žemių atradėjams. Tai išminties, gerų minčių, pagalbos vieni kitiems metai. Delfino metais žmonės daugiau dėmesio kreipia į religiją, tikrąsias vertybes, filosofiją. Jei veikia šių metų antitotemas – iškraipoma tiesa, kuriasi daugybės melagingų sektų, sėjamas melas. Nuo seno manyta, kad delfinas padeda žmonėms nugalėti negandas, pasiekti taiką, ramybę. Žmonės, gimę Delfino metais, visiems noriai padeda, nepaisydami rasės, tautos ir kt. Jie ateis į pagalbą ir sunkiausią minutę. Šie žmonės filosofai, idealistai, išminčiai, pranašai, sugebantys atspėti kitų žmonių norus. Jie taikūs, tačiau neatleidžia skriaudų, niekšybės, išdavystės. Jie gerai atskiria tiesą nuo melo, gėrį nuo blogio. Kaip ir delfinai, šie žmonės vienmyliai, ištikimi partneriui. Delfino antitotemas – ryklys Akimanas arba Juodasis katinas. Sekantys antitotemu žmonės yra piktavaliai, pikti, visiems kenkiantys, viską aplink naikinantys. Jie sėja karus ir nesantaiką.

Šernas. Šio ženklo metai: 1903 1935 1967 1999 2031 2063. Šerno metai tinkami misionieriškai veiklai, tolimoms kelionėms, dideliems žygiams. Šernas – grėsmingas laukinis gyvūnas. Tad šie metai siejami su galinga jėga, pergale. Šiais metais padidėja įtampa, kyla pasipriešinimas, kovos. Gimę Šerno metais žmonės yra drąsūs ir ryžtingi. Jie kovoja už tiesą. Jų charakteris – nevaldomas, ūmus, karingas. Ką nors pasiekę, jie nesustoja, siekia toliau. Šie žmonės visada pasiruošę kovai, duoti atkirtį. Tačiau puola kovoti ne šiaip sau, protingai, įvertinę savo jėgas ir kai tikrai yra dėl ko kovoti. Taikos metu šie žmonės linkę klausyti kitų žmonių nuomonės, paklusti valdžiai. Jie pakankamai kantrūs, ypač artimiems žmonėms, tačiau svetimus gali užsipulti staiga. Jiems daromas skriaudas jie gali pakęsti, tačiau, jei reikia ginti kitus, nestovi vietoje, puola. Toks žmogus gali sukelti skandalą autobuse, jei nebus užleista vieta senam žmogui arba, jei pardavėja apgaus kitą žmogų. Dėl savęs paties jie tokio skandalo nekels.

Apuokas arba pelėda.Šio ženklo metai: 1904 1936 1968 2000 2032 2064. Apuoko arba Pelėdos metai siejami su namais, šeima, tradicijomis, patriotizmu ir paslaptingais įvykiais. Šiaismetais daug kas tampa paslaptinga, mįslinga. Daugybė įvykių vyksta nematomai, šešėlyje, gali būti paslapčia rezgamos intrigos.Pelėda – mato tamsoje, naikina blogį, neleidžia gąsdinti žmonių. Šiais metais žmonės nori kovoti už tiesą, bet gali apsigauti ir būti patraukti į piktų kėslų organizacijas. Gimę Apuoko metais žmonės yra tylūs, keisti, mįslingi, mėgsta gamtą. Vyrai silpnoki, jie gyvena užsidarę savyje. Šie žmonės turi nuojautą, gali pranašauti laiką. Jie nėra karingi, tačiau gali sukilti, kad apgintų svarbias vertybes. Šiems žmonėms labai svarbu būti draugiškoje aplinkoje. Neretai šie žmonės pesimistai. Optimistai jie tik tada, kai kažkuo labai tiki. Visada turi savo nuomonę, visada užsiėmę kažkokiais savais reikalais. Pelėdos antitotemas Šikšnosparnis – vampyras, kraugerys, kuris taip pat aktyviai gyvena tik naktį. Pelėda naikina šikšnosparnių lizdus ir kovoja su jais pačiais. Šikšnosparnio antitotemą galima pažinti iš darbų – tokie žmonės veikia tyliai ir nesileidžia pagaunami. Šikšnosparnio antitotemo veikiamas žmogus veikia paslapčia, organizuoja paslaptingas pogrindines sąjungas.

Sakalas. Šio ženklo metai: 1905 1937 1969 2001 2033 2065. Sakalo metais visada išaiškėja svarbūs dalykai, baudžiama už neteisingus sprendimus. Tai susiskaldymo, kovos už teisingumą metai. Sakalas – medžiotojas. Pagrindinės jo savybės – ištikimybė ir atsidavimas. Žmonės, gimę Sakalo metais, yra drąsūs, gali būti kaprizingi ir padaryti perversmą. Jie paslaptingi, išdidūs, kupini patriotinių idėjų, siekiantys tikslo. Jiems norisi atlikti žygdarbį. Tačiau palikę savo teritoriją šie žmonės tampa nesaugūs. Geriausiai sakalams sekasi, kai jiems kažkas vadovauja, tačiau vadovas turi būti išmintingas, ne diktatorius, nes prievartos sakalai nepakenčia. Šie žmonės mėgsta lenktyniauti, konkuruoti, kartais net patys susikuria nesamas kliūtis, kad pasijustų svarbesni. Dažniausiai jie idealistai, mėgsta susikurti dievinimo objektus ir tuoj pat juos sugriauna, o tada vėl ieško naujų. Neretai tokie žmonės gyvena praeitimi, vis grįžta prie jos, nemato ateities, gailisi dėl savo poelgių. Šie žmonės netvarkingi, viską griaunantys, ardantys. Sakalo metais gimę žmonės labai myli vaikus. Jie būna geri pedagogai, auklėtojai, priima svetimas tradicijas ir jas puoselėja. Meilės reikaluose jiems dažnai nesiseka, jie pernelyg sudievina savo mylimąjį, partneriai nustoja juos mylėti. Tačiau už savo meilę šie žmonės pasiruošę kovoti.

Elnias. Šio ženklo metai: 1906 1938 1970 2002 2034 2066. Elnias – atgimimo ir išdidumo simbolis. Tai gerovės, galios ženklas. Šiais metais gimę žmonės drąsiai žengia nugalėdami visas kliūtis. Šie žmonės išdidūs, žinantys savo vertę. Jie kūrybiški, išradėjai, mėgstantys dirbti savarankiškai, vieni. Tiesa, jų sugeneruotas idėjas dažniausiai įgyvendina kiti žmonės. Šie žmonės išdidžiai, kaip elnias ragus, nešioja garbės karūną. Tačiau, jei jie valdžią naudoja blogam kėslui, karūna iš jų atimama. Elnio metais ypač ryški gėrio ir blogio, balto ir juodo kova. Šiais metais gimę žmonės yra arba talentingi kūrėjai, arba piktadariai. Elnio metų antitotemas – karpuota rupūžė. Nedoras žmogus, gimęs Elnio metais, yra panašus į rupūžę. Jis gali būti ir simpatiškas, viliojantis, traukiantis kitus, tačiau viduje jis atšiaurus, negailestingas, melagis. Tai kvaksintis, pasipūtęs, nuolat nepatenkintas, norintis valdžios, nekreipiantis dėmesio į kitų nuomonę, pasisavinantis sau kitų nuopelnus žmogus.

Avinas. Šio ženklo metai: 1907 19391971 2003 2035 2067. Manoma, kad žmonėms, gimusiems šiais metais, ypač daug įtakos turi protėvių palaiminimas arba prakeiksmas. Tokiems žmonėms reikia gerbti savo protėvius, nes niekindami savo giminės medį, jie gali patirtigiminės prakeiksmą. Tie, kurie tiki persikūnijimu, mano, kad, jei gimėte Avino metais, tai jau esate kartą gimęs toje pačioje vietoje, o jūsų mama jau yra kažkada buvusi jūsų mama. Avino metais žmonės ypač siekia priklausyti visuomenei (jungtis į bandą), semtis energijos iš bendravimo su kitais žmonėmis. Būdingi jausmais šiems metams: agresyvumas ir priešprieša – vidinė ramybė. Avino metais gimę žmonės kantrūs, paklusnūs, pareigingi, kartais užsispyrę, vertinantys tradicijas. Toks žmogus neša ramybę ir taiką. Jis aktyviai siekia sujungti žmones į bendruomenę, palaikyti tradicijas. Šeima šiems žmonėms šventas dalykas. Jei gimęs šiais metais nevertina šeimos ir bendruomenės, atsisako tradicijų, jam būdinga panika, baimė. Avies antitotemas – kiauliška avis. Toks žmogus juokiasi iš savo protėvių, niekina iki šiol kurtas šeimos vertybes, lieka vienišas.

Mangustas. Šio ženklo metai: 1908 1940 1972 2004 2036 2068. Šiais metais daug įtakos turi ugnis. Reikia ją protingai panaudoti, nes priešingu atveju kils gaisrai ir kitokios negandos. Ypač svarbi mėlyna ugnis, vadinama Ataru – dvasinga, kūrybos ir gyvenimo ugnis, nugalinti pradinę tamsą. Kadaise į zoroastriečių šventyklas būdavo nutiesti dujotiekiai ir degdavo mėlynos spalvos ugnis. Manyta, kad velniai dega mėlynoje liepsnoje, o raudonoji ugnis – velniška, naikinanti.Mangustas – žvėrelis, pastebintis blogį ir su juo kovojantis. Jis drąsiai kovoja su kobromis. Jo savybės – miklumas, greitumas, jautrumas (gera nuojauta), lankstumas, drąsa, gebėjimas orientuotis. Jo nesugeba apgauti jokia gyvatė. Juo turi sekti ir šiais metais gimę žmonės. Kiekvienam didžiam darbui pradėti šiems žmonėms reikalinga kūrybinė ugnelė. Jei Mangusto metais gimę žmonės gyvena atsižvelgdami į šį totemą, jie sugeba nugalėti visus priešus, pasiekti pergalę. Jei ne, jie tampa klastingi melagiai, apsileidėliai, nesugeba susiorientuoti situacijoje. Jų gyvenimas chaotiškas. Mangusto antitotemas – kobra. Jos žvilgsnis gudrus, hipnotizuojantis. Mangusto metais viešpatauja avantiūros, žmonėms staiga prireikia nuotykių. Daug įtakos turi atsitiktinumai. Galima atsitiktinai išlošti loterijoje, galima ir atsitiktinai viską prarasti.

Vilkas. Šio ženklo metai: 1909 1941 1973 2005 2037 2069. Vilkas laikomas vienu iš šventųjų gyvūnų. Vilko metai – stichinių ir gamtinių reiškinių metai. Žmonės šiais metais tampa agresyvūs, pikti. Gresia chaosas, karai. Tačiau žmonės, kurie šiais metais kantriai ištveria visas negandas, apdovanojami turtais. Metų totemas – Baltas vilkas. Antitotemas – vilkolakis. Vilkai yra vienišiai, savarankiški, tačiau, kad išsilaikytų, gyvena gaujose. Žmonėms, gimusiems šiais metais, būdinga drąsa, nepriklausomybė, atsakomybė, ištikimybė, pareigingumas, tvirtas charakteris. Jie gali išgyventi ir ekstremaliomis sąlygomis, ištverti didelius išbandymus. Jie drąsūs, išdidūs. Vilkas – plėšrūnas, kovojantis, baudžiantis neteisinguosius. Vilko metais gimusieji yra ir keliautojai, negalintys nusėdėti vietoje. Jų gyvenimas – nuolatiniai nuotykiai. Žmonės, sekantys šių metų antitotemu, yra įžūlūs, mėgsta tyčiotis iš kitų, nori viską griauti. Kaip vilkolakiai, jie semiasi energijos iš kitų, išnaudoja kitus. Jiems gali būti būdingi sadistiniai polinkiai. Nors mėgsta savarankiškumą, bet savo niekšybėms įgyvendinti gali jungtis į gaujas.

Gandras. Šio ženklo metai: 1910 1942 1974 2006 2038 2070. Įvairiose tautose sakoma, kad gandras neša vaikus. Iš tiesų Gandro metais gimsta daugiau vaikų nei kitais metais. Šie metai palankūs šeimai. Gandras poruojasi tik kartą gyvenime, todėl šiais metais svarbi ištikimybė. Gandras – keliaujantis paukštis, tad jo metai palankūs ir kelionėms, tačiau kelionės trokštant nuotykių, avantiūrų šiais metais nepalankios. Metai aktyvūs, tačiau nereikia persistengti, nemėginti visų kalnų nuversti.Gandras – dovanų, atpildo nešėjas. Dori žmonės šiais metais gauna tai, ko nusipelnė. Žmogaus organizmas šiais metais tampa itin neatsparus, tad reikia daugiau dėmesio skirti sveikatai, kūno ir sielos harmonijai. Žmonės, gimę gandro metais – neretai atsiskyrėliai, vienišiai, asketai. Jie mažakalbiai, „skrajojantys padebesiais“, bet prireikus greitai ateinantys į pagalbą. Tai labai tikslūs, punktualūs ir tvarkingi žmonės. Šiems žmonėms neretai sunku pritapti prie visuomenės, jie užsidarę, iš pažiūros liūdni. Šie žmonės būna geri pedagogai, taigi jiems patariama auklėti vaikus, rasti šioje veikloje laimę. Gandrai nesutaria su tais, kurie drumsčia ramybę. Sakoma, kad gandras niekados nesuks lizdo virš namo, kurio gyventojai pykstasi. Gandro metų antitotemas – rupūžė. Nedorai gyvenantys, sekantys antitotemu, sulaukia atpildo.

 Voras. Šio ženklo metai: 1911 1943 1975 2007 2039 2071. Voro metai – staigių permainų metai. Permainos gali būti geros, bet gali būti ir sunkios, kai reikia pasipriešinti blogiui, nepasiduoti jo įtakai. Šiais metais gimsta gydytojai, gebantys išvaryti ligas, padėti žmogui kovoti su blogiu. Ajurvedoje gydytojų simbolis buvo šventas voras, vaizduojamas kaip aštuonkampė žvaigždė, vadinamoji zoroastrizmo žvaigždė (mat voras turi 8 kojas).Voras kovoja su parazitais. Jis naikina muses, uodus ir kitus įkyrius vabzdžius, kurie pakliūna į jo tinklą. Mūsų protėviai manė, kad voras – geras ženklas. Namai, kuriuose voras rezga voratinklį, laimingi. Voras siejamas ir su pažinimu. Voro metai – tai harmonijos ir protinio tobulėjimo metai. Voro antitotemas – musė. Žmogus, sekantis antitotemu, pats yra tarsi įkyrus parazitas. Voro metais gimę žmonės yra lėti, kantriai siekiantys tikslo, jausmingi, turintys gerą intuiciją. Šiems žmonėms patariama turėti stiprias rankas, lavinti pirštus, kad jie būtų kibūs tarsi voro. Jiems verta dirbti rankdarbius: siūti, megzti, siuvinėti. Kad laimėtų, ko nori, voras turi slėptis. Tad ir šiais metais gimę žmonės dažnai būna neformalūs lyderiai, veikiantys slapta ar netiesiogiai, per kitus asmenis.

Žaltys. Šio ženklo metai: 1912 1944 1976 2008 2040 2072. Šiais metais pasikartoja tai, kas jau kažkada buvo. Neveltui irjų simbolis žaltys – nenuodinga gyvatė, kandanti sau į uodegą. Šiems metams daug įtakos turi vandens stichija: upės, požeminiai vandenys. Tai keisti, nenumatomų įvykių metai. Šiais metais žmonės dažnai jungiasi į kokias nors grupes, paslaptingus klubus. Metai taip pat siejami su išradimais, išbandymais. Žalčio metais išsilieja daug vandens ir kraujo.Žmonės, gimę Žalčio metais, yra permainingi, turi gerą intuiciją. Jie lankstūs, sugeba prisitaikyti prie situacijos, ją suvaldyti. Daug šiais metais gimusių žmonių yra mistikai, filosofai. Žalčio tipo žmogus dažniausiai būna lankstus, aktyvus, tačiau kartais būna ir užsidaręs, nepajudinamas, mat yra permainingas. Jis toks pat nenusakomas kaip upės vanduo, vingiuojantis ties posūkiais, apibėgantis duobes ir akmenis. Jei žalčio tipo žmogus turi tikslą, užsispyręs jo siekia. Šie žmonės mėgsta viską kritikuoti. Neduok Dieve, kas nors užlips jam ant uodegos. Tuomet žaltys virs smaugliu, galinčiu pasmaugti. Žalčio tipo žmogus sugeba žavėti žvilgsniu. Jo akys gilios, traukiančios it magnetas. Ne veltui yra posakis „žalčio žvilgsnis“, kilęs iš biblinio pasakojimo apie Adomą ir Ievą, kuriuos suviliojo žaltys. Žalčio antitotemas – gyvatė marguolė. Toks žmogus neramus, išsiblaškęs, jo žvilgsnis laksto, blaškosi.

Bebras. Šio ženklo metai: 1913 1945 1977 2009 2041 2073. Šie metai – grožio, harmonijos ir meilės metai, kai nugalima neapykanta. Šiais metais ypač laikomasi įstatymų. Nemažai žmonių susimąsto apie savo moralę, pradeda gyventi dorovingiau. Bebras – darbštus, tvarkingas gyvūnas, statantis užtvankas ir nešantis daug naudos. Žmogus, gimęs šiais metais, yra labai žemiškas, mėgsta žemiškus malonumus. Jam svarbu įsirengti gražius, jaukius namus. Jis mėgsta šeimininkauti, ūkininkauti, viską taisyti, tvarkyti. Jis yra stiprus, patikimas, rimtas, pastovus. Šis žmogus tiki tik tuo, ką gali pats pamatyti ir pačiupinėti. Žmogus, sekantis bebro totemu, nori turėti šeimą, vaikų. Jis vertina ištikimybę. Jei žmogus seka antitotemu, griūna statytos užtvankos, griūna jo jaukus gyvenimas šeimoje. Bebro antitotemas – vandens žiurkė ūdra, teršianti vandenį, griaunanti užtvankas. Toks žmogus būna godus, piktų siekių. Jei Bebro metais prasiveržia blogio jėgos, jas sustabdyti labai sunku.

Vėžlys. Šio ženklo metai: 1914 1946 1978 2010 2042 2074. Šie metai susiję su žeme. Naudinga įsigyti žemės plotą, dirbti žemę. Tuomet jis neša daug naudos, turtų. Tačiau šiais metais vyksta ir daug žemės drebėjimų. Vėžlio metais negalima niekinti žemės. Vėžlys laikomas šventu gyvūnu. Tai išminties, pažinimo simbolis. Šiais metais gimę žmonės yra lėti, neskuba daryti išvadų, viską gerai apgalvoja. Jų gyvenime viešpatauja ramybė, harmonija. Jie atsargūs, pasitikintys savimi, turi tvirtą apsaugą. Jie visada turi tikslą ir siekia jo iš lėto, tikslingai.Vėžlio metais gimusieji turi gerą atmintį, niekada neužmiršta to, kas buvo. Dėl šios priežasties dalis tokių žmonių gali tapti keršytojais. Žmonės, kurie neseka vėžlio totemu, yra vėžliai be kiauto. Jie lengvai įsiaudrinantys, nervingi, priklausomi nuo kitų, pasiduoda išnaudojimui. Vėžlio antitotemas – upių žuvėdra, kuri naikina vėžlių kiaušinius. Tai klastingas, akiplėšiškas paukštis. Šiais metais ypač negalima pradėti karų, jie blogai baigiasi tiems, kurie karus sukėlė, nes karas susijęs su žemės niekinimu.

Šarka. Šio ženklo metai: 1915 1947 1979 2011 2043 2075. Šarka laikoma šventu paukščiu, dievų maldų nešėja. Šarkos metais išsipildo visi geri pageidavimai. Šiais metais niekam negalima linkėti blogo, mėtyti vėjais žodžių, duoti neįgyvendinamų pažadų. Patariama daugiau melstis, skaityti šventuosius raštus, stebėti ženklus. Tai gali būti nusivylimų ir apgaulių metai, todėl reikia elgtis apgalvotai. Žmonės, gimę Šarkos metais, turi būti vikrūs, laikytis duoto žodžio, ginti kitus nuo visokių apgavysčių. Tai aštrialiežuviai, gudrūs žmonės, mokantys išsisukti iš situacijos. Jų žodžiais neapgausi, jie kaip mat pastebės sąmokslą. Tokie žmonės sugeba vienu metu gerai dirbti kelis darbus. Jie kūrybiški, mėgsta žaidimus, sugeba įtraukti į pramogas ir kitus žmones. Šarka – vagilė, bet vagia ji tik iš vagių. Jų vagystės – atpildas piktam asmeniui. Taip seksis ir Šarkos metais. Jei gyvensi nesąžiningai, daug prarasi. Jei žmogus neseka šarkos totemu, yra neiškalbus, lėtos reakcijos. Šarkos antitotemas – kurmis. Šarka – visa matanti, gudri, o kurmis – aklas.

Voverė. Šio ženklo metai: 1916 1948 1980 2012 2044 2076. Voverės metais viskas sukasi ratu, kaip rate sukasi pati voverė. Jei žmogus šiais metais blaškosi, ilgai nepriima sprendimų ar juos atmeta, situacija vėl kartojasi ir vėl vargina. Metų įvykiai permainingi, pasikartojantys, viskas tarsi grįžta į savo vietą. Šiais metais vertėtų ieškoti tikro gyvenimo tikslo, neeikvoti jėgų smulkioms užgaidoms. Tai išbandymų, sąžinės prabudimo metai. Žmonės, gimę Voverės metais, yra gyvybingi, greiti, lankstūs, geba susitvarkyti su dideliais darbais, sudėtingomis situacijomis. Jų nuotaika permaininga. Tačiau jie vertina šeimą, yra pastovūs, rimti, konservatyvūs. Jie nereikalauja pagalbos iš kitų, viską dirba patys. Šie žmonės realistai, blaiviai mąstantys, kaupiantys atsargas, tačiau tik būtinas, o ne bet ką. Jie linkę prisirišti prie vieno žmogaus, prie vienos vietos, jų gyvenime mažai naujovių. Šie žmonės linkę keisti tik darbą, nes nori išbandyti savo jėgas ir gabumus įvairiose srityse. Jie lengvai užmezga pokalbį. Žmonės, gimę Voverės metais, dažnai visai nebijo mirties, gyvenimą priima kaip perėjimą į kitą pasaulį. Voverės antitotemas – kiaunė. Tokie žmonės dažniausiai neturi šeimos, yra niurzgliai, netvarkingi. Jų gyvenimas chaotiškas, kupinas kvailų ir betikslių poelgių. Dažniausiai žmonės-voverės yra smulkaus kūno sudėjimo, smulkių veido bruožų.

Varnas. Šio ženklo metai: 1917 1949 1981 2013 2045 2077. Varnas – tarpininkas tarp Dangaus ir Žemės. Tai vienišas, atstumtas paukštis. Varno metais vyksta daug nešvarių, nesąžiningų dalykų. Žmonės išgyvena nepripažinimą, atstūmimą. Varnas, žinoma, turėtų būti juodas, rūstus, paniuręs, ribotas, nenusakomas, niekuo nesibjaurėjantis, rimtas, viską sugebantis ir negailestingas. Žmonės, gimę Varno metais, yra vienišiai, neretai visą gyvenimą pragyvena vieni. Kai kurie sukuria šeimą, dažniausiai vėlai, bet joje vis tiek lieka savarankiški, nepriklausomi. Šie žmonės mėgsta ironiškai juokauti, kartais tuo užgauna kitus. Jie nieko nesigaili, su visais elgiasi kaip jiems norisi. Šių žmonių neįmanoma priversti vergauti, tačiau kitiems jie irgi nevadovauja. Tai išdidūs, išrankūs žmonės, perdėtai mėgstantys tvarką ir švarą. Jie labai prisirišę prie gyvenamosios vietos. Varno antitotemas – lavoninis kirminas soliteris, kuris gyvena susiraitęs žarnyne. Tai parazitas, gyvenantis kitų sąskaita. Žmonės, sekantys antitotemu, yra užguiti vargų, priklausomi nuo kitų žmonių, neretai neišlenda iš skolų, pradeda padlaižiauti.

Gaidys. Šio ženklo metai: 1918 1950 1982 2014 2046 2078. Gaidys – šventas paukštis, kovojantis prieš tamsos jėgas. Neveltui net lietuvių mitologijoje pragydęs gaidys išryto išvaiko naktį ir visas blogybes. Gaidžio metai – teismų, nusikaltimų išaiškinimo metai. Kartu tai ir maišto, bet kokio pasipriešinimo laikas. Santuokos Gaidžio metais būna sėkmingos, ilgalaikės, o jei šiais metais santuoka išyra, greičiausiai ilgą laiką būsite nevedęs. Žmogus – Gaidys pagal Saturno ciklą kiek kitoks, negu Gaidys pagal 12 metų Jupiterio ciklo (vadinamąjį kinų) kalendorių. Jupiterio Gaidys – pedantas ir biurokratas, peštukas, bet, kai kyla grėsmė, bėga slėptis. Saturno ciklo Gaidžiai karingi, atkakliai gina savo vertybes, nesipeša dėl niekų. Šis Gaidys, visų pirma, mėgina viską spręsti taikiai. Tačiau, jei papavyksta, griebiasi ir kovos. Saturno Gaidžio metais gimusieji mėgsta puoštis. Vyrai būna nepastovūs, jie vienu metu myli daug partnerių. Moterys, gimusios Gaidžio metais, nėra tokios karingos, priekabios, kaip vyrai. Šiais metais gimę žmonės būna geri šokėjai, dainininkai, nuolat sukasi dėmesio centre. Jie nuolat kupini idėjų, ieško naujovių, verda energija, drąsiai siekia savo tikslų, kartais daro pernelyg skubias išvadas ir neapmąstytus veiksmus. Šie žmonės geri vadovai, tačiau jiems sunkiai sekasi užbaigti darbus, kuriuos pradėjo su dideliu užsidegimu. Gaidžio antitotemas – Peslys (vanagų šeimos paukštis). Žmonės, sekantys antitotemu, yra apatiški, neenergingi, nekovojantys už savo vertybes.

Jautis. Šio ženklo metai: 1919 1951 1983 2015 2047 2079. Jaučio metai – taikos metai. Jeigu Jaučio metais kyla karas, nukenčia karą pradėjusi valstybė. Ji niekada nebebus turtinga ir derlinga. Šiais metais suaktyvėja žmonių pareigos jausmas, paklusimas, atsidavimas, aukojimasis dėl kitų. Žmonės, gimę šiais metais, jaučiasi nesaugūs, turi daug vidinių problemų, kompleksų, jiems trūksta kitų asmenų globos. Jie pasyvūs, laikosi duoto žodžio ir pareigos, kantrūs, ištvermingi, negali dirbti be priežiūros ir pagalbos. Tačiau už nuoširdų darbą jiems su kaupu atlyginama. Žmonės, gimę šiais metais, yra vaikiški. Jiems reikia vadovauti ir nukreipti juos teisinga kryptimi. Jie sugeba tvirtai kovoti už savo vaikus ir artimuosius, už savo vertybes. Šio tipo žmonės rūpinasi kitais, būna geri vaistininkai, medicinos darbuotojai. Jei Jaučio tipo žmogus greitai supyksta, yra užsispyręs, nepaklusnus, vadinasi, pasireiškė antitotemas – Vapsva. Nuo vapsvos įkandimo jautis gali mirti. Vapsva, skirtingai nuo bitės, neneša medaus, vien tik pati viskuo naudojasi.

Barsukas. Šio ženklo metai: 1920 1952 1984 2016 2048 2080. Barsuko metai – ramių, nedidelių permainų. Tai restauracijų, viso, kas sena, atstatymo, atkūrimo metai. Barsukas – turto ir taupumo simbolis. Šis gyvūnėlis kaupia atsargas ir viską tempia į gilų savo urvą. Šie metai siejami su saugyklomis, fondais, bankais, sandėliais; kartu ir su žmogaus atmintyje sukauptais prisiminimais. Šiais metais žmogus gali prisiminti tai, ką seniai pamiršo; surasti tai, ką seniai pametė. Metai palankūs įsigyti ir kaupti turtą – ir ne tik materialinį, bet ir dvasinį. Šiais metais griūva daugelio žmonių karjeros, ypač neteisingų, kliudančių kitiems sąžiningai įsikurti. Tai tradicijų, prisiminimų, pastovumo, kaupimo metai. Barsuko metais gimęs žmogus yra aktyvus, atsparus, pastovus, konservatyvus, paslaptingas, uždaras. Jis sąžiningas, griežtas, materialistas, prisirišęs prie žemiškų gėrybių, šeimyniškas. Nieko be reikalo nieko nekalba ir nedaro. Šie žmonės puikūs psichologai, tardytojai, kriminalistai, mokslininkai. Tačiau su jais sunku susikalbėti, susitarti. Savo darbus jie dirba užsidarę, pasitiki tik savimi (taip kaip barsukas lindi savo oloje). Neretai net nuo artimų žmonių jie slepia pagrindinį savo gyvenimo tikslą. Šie žmonės moka prekiauti, gerai viską apskaičiuoja. Visi jie taupūs, tačiau nuo taupumo netoli ir iki godumo. Nė cento neišleis be reikalo. Moka tik tuomet, jei žmogus to tikrai nusipelnė. Barsuko antitotemas – laukinis Katinas murklys. Tokie žmonės yra patrauklūs, moka žavėti kitus. Jie nerūpestingi, negalvoja apie praeitį, nesilaiko tradicijų. Jie klastingi, godūs, nekenčiantys juos supančios aplinkos, niekuo nepasitikintys. Katinas murklys sugeba paveikti žmones psichologiškai.

Kupranugaris. Šio ženklo metai: 1921 1953 1985 2017 2049 2081. Kupranugario metai – didelių pokyčių metai. Šiais metais daugybė žmonių jaučiasi įžeisti. Ko gero, visi žino, kad Kupranugaris gali apspjauti. Ir tai ne anekdotas. Būtent Kupranugario metais daugybė žmonių yra apkalbami, išjuokiami, kritikuojami, išviešinamos jų ydos ir prasižengimai. Tai triukšmingi metai, su daugybe teismų, agitacinių renginių ir pan. Gimę Kupranugario metais turi ypatingą humoro jausmą. Jie sugeba pasijuokti iš bet kokios situacijos. Iš šių žmonių veido nenuspėsi, ar jie kalba rimtai, ar juokauja. Neretai jie juokiasi iš to žmogaus, kurį iš tikrųjų labai vertina. Iš tiesų šie žmonės ištikimi ir patikimi. Jie atsiduoda savo šeimai, atleidžia visas namiškių skriaudas. Kupranugario metais gimęs žmogus (kaip kupranugaris) visuomet turi atsargų. Jis mėgsta reikalingiausius daiktus nuolat nešiotis su savimi atsargai. Tačiau jis nėra godus. Jis sugeba sukaupti turto, bet lygiai taip pat jį ir iššvaisto. Šis žmogus darbštus, atsargus ir neprisirišęs prie vienos vietos. Jis visada nusiteikęs blogiausiam, todėl gali lengvai išgyventi dideles nelaimes. Kupranugaris – asketas, jis tenkinasi mažu, nebijo darbo. Kupranugario antitotemas – nuodingas Voras karakurtas. Jei veikia antitotetmas, Kupranugario metais gimęs žmogus yra užsidaręs, nekantrus, apsileidęs, besimėgaujantis malonumais, nerišliai kalbantis, viskuo besistebintis.

Ežys. Šio ženklo metai: 1922 1954 1986 2018 2050 2082. Šiais metais žmonės dažnai susiduria su nelauktais įvykiais. Gali įvykti didelių pokyčių, naujovių. Viskas vyksta ne taip, kaip iš anksto suplanuota. Ežys gaudo peles ir naikina nešvarą. Taigi Ežio metais gimę žmonės kovoja prieš blogį. Ežys taip pat ir laisvės simbolis. Savo spygliais jis subado iki tol tvyrojusią neteisybę, išjudina nusistovėjusią tvarką, pakeičia įstatymus. Šie žmonės nebijo drąsiai sakyti savo nuomonės, atkakliai kovoja už teisybę, net, jei nuo to rizikuoja patys nukentėti. Ežio metais gimę žmonės mėgsta pokyčius, eksperimentuoti, neretai šokiruoja visuomenę. Jie ištikimi, jais galima pasitikėti, nes niekados neišduos paslapčių. Patys savo paslaptis taip pat labai saugo, susiriečia į kamuoliuką, kai kas nors bando paslaptį išplėšti. Šie žmonės pareigingi, tačiau nenusakomi, besikeičiantys. Ežio metais gimę žmonės šiek tiek smulkmeniški, biurokratiški, gali prisikabinti prie smulkmenų. Jie viską labai gerai atsimena, ypač blogį. Jų nuomone, kiekvienam turi būti atseikėta pagal nuopelnus. Apie kitus žmonės jie sprendžia iš jų darbų. Ežio antitotemas – piktybiška, įžūli beždžionė, krečianti piktas išdaigas. Ji baili, išsiblaškiusi, nesugebanti bendrauti, linkusi į meilės nuotykius.

Stirna. Šio ženklo metai: 1923 1955 1987 2019 2051 2083. Stirnos metai siejami su harmonija, grožiu, aukštų tikslų siekimu. Šiais metais žmogui atlyginama už teisingai nugyventą gyvenimą. Jei šiais metais elgsiesi sąžiningai, jie bus palankūs. Tai ypač pasakytina apie santuokas. Jos turi būti sudaromos tik iš meilės, o ne remiantis materialine gerove. Šiais metais pradėti darbai kitais metais gerai seksis. Stirnos metai labiau palankūs moterims, nei vyrams. Šiais metais sekasi scenos menai, teatrinė veikla. Žmonės gimę stirnos metais, yra sąžiningi, romantiški, siekiantys aukštų idealų, užsibrėžto tikslo. Neretai jie kūrybiški, linkę prie meno. Šie žmonės elegantiški, artistiški, grakščios eisenos. Jie gali būti kaprizingi, į viską perdėtai jautriai reaguoti. Jie labiau vadovaujasi emocijomis, nei protu. Paprastai jų gyvenimo būdas sveikas (negeria, nerūko). Jie tiki viena amžina meile. Stirnos antitotemas – chimera – pusiau krokodilas, pusiau paukštis. Toks žmogus nejudrus, skeptikas, mėgsta tyčiotis, meluoti. Kai veikia totemas, metai būna kupini grožio, plėtojamos meno šakos, filosofija. Kai veikia antitotemas, metai būna kupini apgavysčių, žmonės tampa neraštingi, nesuprantantys meno.

Dramblys. Šio ženklo metai: 1924 1956 1988 2020 2052 2084. Dramblio metai – pastovūs, rimti. Jie siejami su atlygiu už anksčiau atliktus darbus, turto kaupimu ir tvirta santuoka. Metai tinkami namų statybai, apsaugos tvirtinimui, dideliems planams ir projektams įgyvendinti. Šiais metais pradėti darbai siekia tolimą ateitį. Drambliai – bandos gyvūnai, todėl šiais metais daug žmonių jungiasi į visokias organizacijas, kuria didžiulius planus, nors dažnai jų neįgyvendina dėl abejonių. Dramblio metais žmonės dažnai susižavi savimi ir apakinti savigarbos nieko aplinkui save nemato. Taigi šiais metais nepatartina žavėtis savo darbais, nes tai gali pakenkti. Dramblys – didelis ramus gyvūnas, tačiau, jei užsirūstins, gali viską sutrypti. Dramblio metais gimusį žmogų sunku išvesti iš kantrybės. Jis lėto, tvirto ir užsispyrusio charakterio. Šis žmogus laisvas, visus klausimus sprendžia savarankiškai. Kartais gali paklusti ir kitiems, tačiau jam reikia įrodyti, kad elgiamasi teisingai. Vis dėl to, nepaisant to, kad yra didelis, jis neretai abejoja ir nepasitiki savo jėgomis. Kartais būna smulkmeniškas ir įtarus. Kaip didžiulis dramblys bijo mažos pelytės, taip šio tipo žmonės neretai turi visokių baimių. Dramblys gyvena su viena patele, tai įstatymų ir šeimos židinio saugotojas. Tokie ir šiais metais gimę žmonės. Dramblio antitotemas – maža pelė. Žmonės, sekantys antitotemu, yra plepūs, mėgstantys viską padidinti, pameluoti. Jie klastingi, nepatikimi, vagišiai. Šie žmonės kaip ir pelės yra bailūs, besislapstantys.

Arklys. Šio ženklo metai: 1925 1957 1989 2021 2053 2085. Arklys – darbo, ramybės simbolis. Arklio metai siejami su pažadais, atlygiu už neteisingumą. Metai palankūs bendruomenėms kurti, blogi jų ardytojams. Tai staigių įvykių, pasikeitimų, iškėlimo viešumon, demaskavimo metai. Daug šnekama, blaškomasi ir niekur nespėjama; visi skuba, tarsi norėdami nusisukti sprandą. Dauguma žmonių būna nepatenkinti tuo, kas vyksta. Žmogus, gimęs Arklio metais, yra gracingas, išdidus. Jis pakankamai konservatyvus, pritaria daugumos nuomonei (nenori išsiskirti iš bandos). Jis tvirtas, užsispyręs ir ištvermingas. Šie žmonės keliautojai, niekad nestovi vietoje. Kartais būna labai pedantiški, laikosi kiekvieno net smulkmeniško pažado, to paties reikalauja ir iš kitų. Užsispyrusiai siekia savo tikslo, prieš nieką nesustoja, nuspiria kanopomis visus, kurie stoja skersai kelio. Toks žmogus gali mesti iššūkį visai visuomenei, viską apversti ir padaryti savo nuožiūra. Tai savo laimės kalvis. Jis mėgsta gamtą, erdvę, yra didelis romantikas. Arklio antitotemas – šakalas. Jis neturi pareigos jausmo, yra lėtas, nuolat vėluojantis, išsiblaškęs, bailus. Jis piktas, dažnai keičia įsitikinimus, mėgsta pasinaudoti kitais.

Gepardas. Šio ženklo metai: 1926 1958 1990 2022 2054 2086. Gepardo metai – karingi, vyksta daug įvairių perversmų, kovų už teisybę. Gepardas – impulsyvus, neprognozuojamas žvėris. Žmonės, gimę Gepardo metais, greitai užsiplieskia, puola kovoti. Jie drąsūs, kelia skandalus. Nepaisant to, šie žmonės žavingi, uždega žvilgsniu. Jie gudrūs, kartais kiek klastingi. Sugeba numatyti pavojus, susisuka į kamuoliuką ir ramiai juos išlaukia. Sugeba išgyventi ekstremaliomis sąlygomis. Šie žmonės nepriklausomi, mėgsta pokyčius ir patys dažnai keičiasi. Mėgsta kovoti, bet, jei pavojus didelis, atsitraukia, o po to smogia iš nugaros. Turi polinkį naujovėms ir netikėtumams. Šie žmonės sąžiningi, greitos reakcijos, sportiški. Gepardo antitotemas – leopardas. Tokie žmonės žiaurūs, apsileidę, turi sadistinių polinkių, neretai linkę į nusikalstamą veiklą, nors viduje iš tikrųjų yra bailiai.

Povas. Šio ženklo metai: 1927 1959 1991 2023 2055 2087. Marga, tarsi nuolat spalvą keičianti, povo uodega simbolizuoja iliuzijas. Povo metais padaugėja nusivylimų, pykčių, žmonės labiau veidmainiauja. Šiais metais dažnai pasireiškia tamsios jėgos, blogis slepiasi po gerumo kauke. Povo metais gimęs žmogus visada turi daug planų, bet anaiptol nespėja jų įgyvendinti. Jis žaismingas, gracingas, nepastovus. Ryški asmenybė. Kiekvienoje situacijoje jis vis kitoks. Jis kupinas įdomių minčių. Jis nuolat tobulėja, sužiba naujais sugebėjimais, nuolat stebina žmones. Šis žmogus mėgsta rizikuoti, tačiau yra užsidaręs, vienišius, todėl gali atrodyti pasyvus. Jam nesvarbus materialus turtas. Jis mėgsta grožį ir harmoniją. Dažnai įsimyli, todėl linkęs į neištikimybę. Aplinkiniams jie gali atrodyti pasipūtę, išdidūs, todėl gali būti nemėgiami. Jei per daug demonstruoja savo sugebėjimus (gražias plunksnas), gali nuo kitų nukentėti. Povo antitotemas – urvinis kiškis. Sekantis antitotemu žmogus yra vidutinis, niekuo neišsiskiriantis, be savo nuomonės, užsidaręs, nuo visų besislepiantis. Povas demonstruoja savo uodegą, o urvinis kiškis dangstosi, slepiasi.

Gulbė. Šio ženklo metai: 1928 1960 1992 2024 2056 2088. Gulbė – gražus, gracingas paukštis. Šiais metais daug įtakos turi vanduo, jį reikia gerbti, neteršti. Gulbės metai – laukimo, permainų ir pasitikėjimo metai. Gulbė – vilties paukštis. Metai palankūs tiems, kurie nenori išsiskirti iš kitų, išlieka šešėlyje, netrokšta turtų. Materialinė padėtis šiais metais gali būti sunki, daugiau reikšmės vertėtų skirti dvasiniam bendravimui. Gresia godumas, klastingumas, apgaulė. Metai palankūs moterims, liaudies gydytojams, dvasingoms asmenybėms. Gulbės metais gimęs žmogus – išdidus, idealistas. Jis nevertina materialių dalykų, o visą gyvenimą laukia stebuklo. Jis labai prisirišęs prie artimų žmonių, tačiau kartu ir užsidaręs savo vidiniame idealų pasaulyje. Šis žmogus nejudrus, nesistengia keisti to, ką turi. Jis patikimas, ištikimas. Pastebėta, kad mirus gulbei patelei, neretai miršta ir jos patinas gulbinas. Gulbės antitotemas – ruda žiurkė. Žmogus, sekantis antitotemu, yra godus, materialistas, dėl turtų gali įsikabinti ir į artimo gerklę. Jis neištikimas, nepatikimas, apgavikas, melagis. Manoma, kad jo melas atsispindi veide.

Lūšis, vyturys. Šio ženklo metai: 1929 1961 1993 2025 2057 2089. Šie metai – praregėjimo ir apgirtimo metai, daugiaveidžiai. Tai vieni iš nedaugelio metų, kai yra du totemai: vienas moterims – Vyturys, kitas vyrams – Lūšis. Tiesa, ir vyrams, ir moterims gali pasireikšti ir abu totemai iš karto. Lūšies metai siejami su išbandymais, atsinaujinimu, netikėtais reiškiniais. Tai keistų įvykių ir absurdo metai. Gali būti, kad žmonės nesupras, ką daro, elgsis kvailai. Šiais metais reikalaujama laikytis disciplinos, nebūti žiauriems, tačiau tai sunkiai pavyksta. Tvyro chaosas. Lūšis ant aukos šoka iš medžio. Taigi Lūšies metais galima tikėtis smūgio į nugarą. Staiga pasireiškia tai, kas iki tol buvo paslėpta. Įvykiai vystosi staigiai ir greitai, būna daug katastrofų. Tvirti planai byra, vyksta keisti ir absurdiški reiškiniai. Kai žmogus nepasiduoda chaosui, suveikia Vyturio totemas. Vyturys – nedidelis, pilkas, nematomas paukštelis, tačiau turintis ypatingą balsą. Jis sugeba suteikti gerų emocijų. Metai, kai veikia Vyturio totemas, palankūs meilei, santuokai. Šiais metais gimęs žmogus, veikiamas Lūšies totemo, mėgsta linksmintis, svaigintis. Jis atrodo išsiblaškęs, apsiblausęs. Jo gyvenimas chaotiškas. Toks žmogus žavingas, tačiau supykęs gali būti grobuoniškas, atstumiantis. Šis žmogus gali reikalauti kitų dirbti, daryti tvarką, o pats tą tvarką griauna. Veikiamas Vyturio totemo, žmogus yra dvasingas, atviras, nuoširdus, ramus, siekia aukštų tikslų. Šiais metais gimę žmonės yra optimistai, visada turi jėgų.

Asilas. Šio ženklo metai: 1930 1962 1994 2026 2058 2090. Šie metai beveik visada būna derlingi. Jei žemė skursta, vadinasi, žmonės ją labai išniekino. Tai pertekliaus, krizių pabaigos, darbo metai. Darbštūs žmonės šiais metais už savo darbą gauna pelnytą atlygį. Geri metai statyboms. Asilo metai – taikos, karų pabaigos, stabilumo, kantrybės, švelnumo, didelės vidinės jėgos metai. Asilo metais patikrinama šeimos stiprybė. Jei šeima nėra tvirta, ji išyra. Žmogus, gimęs Asilo metais, yra taikus, į visas situacijas žiūri protingai. Net išvestas iš kantrybės jis neagresyvus. Jis vengia kraštutinumų. Jo protesto forma – užsispyrimas. Jis nesiginčys, nebus agresyvus, tiesiog nejudės iš vietos, nesielgs taip, kaip nenori. Šio tipo žmogus retai kada būna lyderis, geriau, kai jam kas nors vadovauja, nurodo kryptį. Jis nuolankus, kantrus, viską dirba savo rankomis. Toks žmogus ištvermingas, gali išgyventi sunkiausiose sąlygose. Labiausiai jį trikdo konfliktai, nestabilumas, tuomet jis tampa pasyvus, užsidaręs, užsispyręs, nieko nenori. Asilo antitotemas – bailus kiškis. Žmogus, sekantis antitotemu, yra neramus, blaškosi, griebiasi nereikalingų darbų, visada pralošia. Kai visuomenėje tarp žmonių tvyro baimė, pyktis, instinktai ir nevaldomos emocijos, vadinasi, veikia antitotemas kiškis. Tokie žmonės gali būti maniakai, prievartautojai, psichiniai ligoniai. Jie skleidžia chaosą.

Baltoji meška. Šio ženklo metai: 1931 1963 1995 2027 2059 2091. Meška – nenuspėjamas grėsmingas žvėris. Baltosios meškos metais padarytos klaidos nepataisomos. Tai didelių išbandymų metai, ankstesnio laikotarpio pasikartojimas. Neveltui egzistuoja posakis „meškos paslauga“. Tai kvaili poelgiai, blogi patarimai. Būtent tai gresia šiais metais. Gresia ir masinės užkrečiamos ligos. Tai begalinės drąsos arba didžiulės baimės metai. Baltos meškos antitotemas – rudoji meška. Veikiamas šio antitotemo žmogus yra baikštus, prisitaikėliškas, linkęs į sadizmą, mieguistas, tinginys. Baltoji meška skiriasi nuo rudosios tuo, kad nemiega žiemą. Toks žmogus yra aktyvus, atsparus, sugeba daryti įtaką kitiems žmonėms. Jis drąsus, neretai būna lyderis, veda kitus paskui save.