Avesta – senovinė indoeuropiečių zoroastrizmo knyga. Zoroastrizmas – viena seniausių dvasinių tradicijų, kurios pagrindu susiformavo šiuolaikinės pasaulinės religijų tradicijos. Mūsų protėviai gyveno pagal visatos ritmą, atsižvelgdami įdangaus šviesulių, žemės elementų (žemės, oro, ugnies, vandens) įtaką. Avestos horoskopas sudarytas pagal Saturno ciklą. Ciklas kartojasi kas 32 metus. Kiekvieni metai turi gyvūną totemą (globėją) ir antitotemą (piktą būtybę). Jei žmogus elgiasi pagal savo metų gyvūno totemo pavyzdį, tuomet jam gerai sekasi, jis būna laimingas. Priešingu atveju – jis griauna ir savo, ir kitų žmonių gyvenimus. Senovėje (iki XIV a.) Naujieji metai buvo skaičiuojami nuo pavasario lygiadienio – kovo 21 d. Naujųjų metų šventimas sausio 1-ąją dieną yra dirbtinai įvestas vėliau. Taigi Avestos horoskopo ženklai keičiasi būtent kovo 21 d. Nuo vienų metų kovo 21 iki kitų metų kovo 20 d. Šitas horoskopas panašus į kinų, kiekvieni metai turi savo ženklą taigi:

Erelis. Šio ženklo metai: 1900 1932 1964 1996 2028 2060. Erelis – nemirtingumo, valdžios simbolis. Erelio metais realizuojami dideli planai. Tai rimti metai, kai negalima svarstyti „už“ ar „prieš“, kai reikia veikti. Tai statybų, rimtų projektų ir jų įgyvendinimo metai. Metai blogi aferistams ir išsišokėliams. Šiais metais reikia jungtis į bendruomenes, vienišiams sekasi blogai. Erelio metais žmonės gali iškilti į valdžią, tačiau jei vadovas veiks prieš kitus, bus nuverstas. Žmonės, gimę Erelio metais, yra išdidūs, gerai vadovauja kitiems. Tačiau būtent dėl tokio charakterio, dėl to, kad jaučiasi esąs aukštesnis, nei kiti, erelio metais gimęs žmogus dažniausiai yra vienišas. Jis vadovaujasi savo garbės ir teisingumo taisyklėmis. Jis sugeba numatyti ateitį, žvelgia į priekį. Erelio tipo žmogus neįsivaizduoja savęs be kolektyvo, tačiau yra vienišas, gyvena kaip asketas, daug kuo save riboja, gali pasiaukoti dėl svarbių dalykų.Šiais metais gimsta daug gydytojų. Erelio metais gimė Hipokratas, Leonardo da Vinči, Džordanas Bruno. Erelio antitotemas – musė arba skėrys. Toks žmogus nevalyvas, nemėgsta švaros, jis naikina viską, kas pasitaiko jo kelyje. Erelis paprastai yra simpatiškas, turi gražų balsą.

Lapė. Šio ženklo metai:1901 1933 1965 1997 2029 2061. Lapės metais daug ką nulemia smulkmenos, daug įvykių priklauso nuo atsitiktinumų. Šie metai – tai netikėtos laimės arba nelaimės metai. Šiais metais gali pasireikšti apgaulė, intrigos; vyksta daug permainų, tačiau melagiai dažniausiai demaskuojami ir nubaudžiami.Lapė – gudri ir protinga, įžvalgi, sugeba numatyti būsimus įvykius, pokyčius, rezgamas intrigas. Lapės metais gimusių žmonių gyvenimas nemonotoniškas, judrus, nuolat besikeičiantis. Jie tai pasiekia valdžios viršūnes, tai krinta žemyn. Šie žmonės, kaip ir lapė, apsukrūs, protingi, turintys gerą humoro jausmą. Priešininką jie nugali gudrumu, sąmoju. Jie geri tardytojai, sugeba išsiaiškinti intrigas, aptinka priešininko pėdsakus. Šie žmonės ištvermingi, turi savisaugos jausmą ir bailoki, patys į pavojų nelenda. Jie mėgsta permainas, nuolat viską šniukštinėja, mėgsta pamokyti niekšus, pasipūtėlius. Lapės metais gimsta išradėjai, pasiekiantys mokslo ir kultūros srityse. Lapės antitotemas – žiurkė-kiškis (gyvūnas, panašus į kiškį su žiurkės uodega). Žiurkė-kiškis – bailus gyvūnėlis, raudonomis akimis, abejingu žvilgsniu.

Delfinas. Šio ženklo metai: 1902 1934 1966 1998 2030 2062. Delfino metai palankūs keliautojams, naujų žemių atradėjams. Tai išminties, gerų minčių, pagalbos vieni kitiems metai. Delfino metais žmonės daugiau dėmesio kreipia į religiją, tikrąsias vertybes, filosofiją. Jei veikia šių metų antitotemas – iškraipoma tiesa, kuriasi daugybės melagingų sektų, sėjamas melas. Nuo seno manyta, kad delfinas padeda žmonėms nugalėti negandas, pasiekti taiką, ramybę. Žmonės, gimę Delfino metais, visiems noriai padeda, nepaisydami rasės, tautos ir kt. Jie ateis į pagalbą ir sunkiausią minutę. Šie žmonės filosofai, idealistai, išminčiai, pranašai, sugebantys atspėti kitų žmonių norus. Jie taikūs, tačiau neatleidžia skriaudų, niekšybės, išdavystės. Jie gerai atskiria tiesą nuo melo, gėrį nuo blogio. Kaip ir delfinai, šie žmonės vienmyliai, ištikimi partneriui. Delfino antitotemas – ryklys Akimanas arba Juodasis katinas. Sekantis antitotemu žmonės yra piktavaliai, pikti, visiems kenkiantys, viską aplink naikinantys. Jie sėja karus ir nesantaiką.

Šernas. Šio ženklo metai: 1903 1935 1967 1999 2031 2063. Šerno metai tinkami misionieriškai veiklai, tolimoms kelionėms, dideliems žygiams. Šernas – grėsmingas laukinis gyvūnas. Tad šie metai siejami su galinga jėga, pergale. Šiais metais padidėja įtampa, kyla pasipriešinimas, kovos. Gimę Šerno metais žmonės yra drąsūs ir ryžtingi. Jie kovoja už tiesą. Jų charakteris – nevaldomas, ūmus, karingas.Ką nors pasiekę, jie nesustoja, siekia toliau. Šie žmonės visada pasiruošę kovai, duoti atkirtį. Tačiau puola kovoti ne šiaip sau, protingai, įvertinę savo jėgas ir kai tikrai yra dėl ko kovoti. Taikos metu šie žmonės linkę klausyti kitų žmonių nuomonės, paklusti valdžiai. Jie pakankamai kantrūs, ypač artimiems žmonėms, tačiau svetimus gali užsipulti staiga. Jiems daromas skriaudas jie gali pakęsti, tačiau, jei reikia ginti kitus, nestovi vietoje, puola. Toks žmogus gali sukelti skandalą autobuse, jei nebus užleista vieta senam žmogui arba, jei pardavėja apgaus kitą žmogų. Dėl savęs paties jie tokio skandalo nekels.

Apuokas arba pelėda.Šio ženklo metai: 1904 1936 1968 2000 2032 2064. Apuoko arba Pelėdos metai siejami su namais, šeima, tradicijomis, patriotizmu ir paslaptingais įvykiais. Šiaismetais daug kas tampa paslaptinga, mįslinga. Daugybė įvykių vyksta nematomai, šešėlyje, gali būti paslapčia rezgamos intrigos.Pelėda – mato tamsoje, naikina blogį, neleidžia gąsdinti žmonių. Šiais metais žmonės nori kovoti už tiesą, bet gali apsigauti ir būti patraukti į piktų kėslų organizacijas. Gimę Apuoko metais žmonės yra tylūs, keisti, mįslingi, mėgsta gamtą. Vyrai silpnoki, jie gyvena užsidarę savyje. Šie žmonės turi nuojautą, gali pranašauti laiką. Jie nėra karingi, tačiau gali sukilti, kad apgintų svarbias vertybes. Šiems žmonėms labai svarbu būti draugiškoje aplinkoje. Neretai šie žmonės pesimistai. Optimistai jie tik tada, kai kažkuo labai tiki. Visada turi savo nuomonę, visada užsiėmę kažkokiais savais reikalais. Pelėdos antitotemas Šikšnosparnis – vampyras, kraugerys, kuris taip pat aktyviai gyvena tik naktį. Pelėda naikina šikšnosparnių lizdus ir kovoja su jais pačiais. Šikšnosparnio antitotemą galima pažinti iš darbų – tokie žmonės veikia tyliai ir nesileidžia pagaunami.Šikšnosparnio antitotemo veikiamas žmogus veikia paslapčia, organizuoja paslaptingas pogrindines sąjungas. Pelėdos metais gimęs Gogolis, Žanas Žakas Ruso.

Sakalas. Šio ženklo metai: 1905 1937 1969 2001 2033 2065. Sakalo metais visada išaiškėja svarbūs dalykai, baudžiama už neteisingus sprendimus. Tai susiskaldymo, kovos už teisingumą metai. Sakalas – medžiotojas. Pagrindinės jo savybės – ištikimybė ir atsidavimas. Žmonės, gimę Sakalo metais, yra drąsūs, gali būti kaprizingi ir padaryti perversmą. Jie paslaptingi, išdidūs, kupini patriotinių idėjų, siekiantys tikslo. Jiems norisi atlikti žygdarbį. Tačiau palikę savo teritoriją šie žmonės tampa nesaugūs. Geriausiai sakalams sekasi, kai jiems kažkas vadovauja, tačiau vadovas turi būti išmintingas, ne diktatorius, nes prievartos sakalai nepakenčia. Šie žmonės mėgsta lenktyniauti, konkuruoti, kartais net patys susikuria nesamas kliūtis, kad pasijustų svarbesni. Dažniausiai jie idealistai, mėgsta susikurti dievinimo objektus ir tuoj pat juos sugriauna, o tada vėl ieško naujų. Neretai tokie žmonės gyvena praeitimi, vis grįžta prie jos, nemato ateities, gailisi dėl savo poelgių. Šie žmonės netvarkingi, viską griaunantys, ardantys. Sakalo metais gimę žmonės labai myli vaikus. Jie būna geri pedagogai, auklėtojai, priima svetimas tradicijas ir jas puoselėja. Meilės reikaluose jiems dažnai nesiseka, jie pernelyg sudievina savo mylimąjį, partneriai nustoja juos mylėti. Tačiau už savo meilę šie žmonės pasiruošę kovoti.

Elnias. Šio ženklo metai: 1906 1938 1970 2002 2034 2066. Elnias – atgimimo ir išdidumo simbolis. Tai gerovės, galios ženklas. Šiais metais gimę žmonės drąsiai žengia nugalėdami visas kliūtis. Šie žmonės išdidūs, žinantys savo vertę. Jie kūrybiški, išradėjai, mėgstantys dirbti savarankiškai, vieni. Tiesa, jų sugeneruotas idėjas dažniausiai įgyvendina kiti žmonės. Šie žmonės išdidžiai, kaip elnias ragus, nešioja garbės karūną. Tačiau, jei jie valdžią naudoja blogam kėslui, karūna iš jų atimama. Elnio metais ypač ryški gėrio ir blogio, balto ir juodo kova. Šiais metais gimę žmonės yra arba talentingi kūrėjai, arba piktadariai. Elnio metais gimę asmenys: Brežnevas, Čerčilis, Leninas. Elnio metų antitotemas – karpuota rupūžė. Nedoras žmogus, gimęs Elnio metais, yra panašus į rupūžę. Jis gali būti ir simpatiškas, viliojantis, traukiantis kitus, tačiau viduje jis atšiaurus, negailestingas, melagis. Tai kvaksintis, pasipūtęs, nuolat nepatenkintas, norintis valdžios, nekreipiantis dėmesio į kitų nuomonę, pasisavinantis sau kitų nuopelnus žmogus.

Avinas. Šio ženklo metai: 1907 19391971 2003 2035 2067. Manoma, kad žmonėms, gimusiems šiais metais, ypač daug įtakos turi protėvių palaiminimas arba prakeiksmas. Tokiems žmonėms reikia gerbti savo protėvius, nes niekindami savo giminės medį, jie gali patirtigiminės prakeiksmą. Tie, kurie tiki persikūnijimu, mano, kad, jei gimėte Avino metais, tai jau esate kartą gimęs toje pačioje vietoje, o jūsų mama jau yra kažkada buvusi jūsų mama. Avino metais žmonės ypač siekia priklausyti visuomenei (jungtis į bandą), semtis energijos iš bendravimo su kitais žmonėmis. Būdingi jausmais šiems metams: agresyvumas ir priešprieša -vidinė ramybė. Avino metais gimę žmonės kantrūs, paklusnūs, pareigingi, kartais užsispyrę, vertinantys tradicijas. Toks žmogus neša ramybę ir taiką. Jis aktyviai siekia sujungti žmones į bendruomenę, palaikyti tradicijas. Šeima šiems žmonėms šventas dalykas. Jei gimęs šiais metais nevertina šeimos ir bendruomenės, atsisako tradicijų, jam būdinga panika, baimė. Avies antitotemas – kiauliška avis. Toks žmogus juokiasi iš savo protėvių, niekina iki šiol kurtas šeimos vertybes, lieka vienišas.

Mangustas. Šio ženklo metai: 1908 1940 1972 2004 2036 2068. Šiais metais daug įtakos turi ugnis. Reikia ją protingai panaudoti, nes priešingu atveju kils gaisrai ir kitokios negandos. Ypač svarbi mėlyna ugnis, vadinama Ataru – dvasinga, kūrybos ir gyvenimo ugnis, nugalinti pradinę tamsą. Kadaise į zoroastriečių šventyklas būdavo nutiesti dujotiekiai ir degdavo mėlynos spalvos ugnis. Manyta, kad velniai dega mėlynoje liepsnoje, o raudonoji ugnis – velniška, naikinanti.Mangustas – žvėrelis, pastebintis blogį ir su juo kovojantis. Jis drąsiai kovoja su kobromis. Jo savybės – miklumas, greitumas, jautrumas (gera nuojauta), lankstumas, drąsa, gebėjimas orientuotis. Jo nesugeba apgauti jokia gyvatė. Juo turi sekti ir šiais metais gimę žmonės. Kiekvienam didžiam darbui pradėti šiems žmonėms reikalinga kūrybinė ugnelė. Jei Mangusto metais gimę žmonės gyvena atsižvelgdami į šį totemą, jie sugeba nugalėti visus priešus, pasiekti pergalę. Jei ne, jie tampa klastingi melagiai, apsileidėliai, nesugeba susiorientuoti situacijoje. Jų gyvenimas chaotiškas. Mangusto antitotemas – kobra. Jos žvilgsnis gudrus, hipnotizuojantis. Mangusto metais viešpatauja avantiūros, žmonėms staiga prireikia nuotykių. Daug įtakos turi atsitiktinumai. Galima atsitiktinai išlošti loterijoje, galima ir atsitiktinai viską prarasti.

Vilkas. Šio ženklo metai: 1909 1941 1973 2005 2037 2069. Vilkas laikomas vienu iš šventųjų gyvūnų. Vilko metai – stichinių ir gamtinių reiškinių metai. Žmonės šiais metais tampa agresyvūs, pikti. Gresia chaosas, karai. Tačiau žmonės, kurie šiais metais kantriai ištveria visas negandas, apdovanojami turtais. Metų totemas – Baltas vilkas. Antitotemas – vilkolakis. Vilkai yra vienišiai, savarankiški, tačiau, kad išsilaikytų, gyvena gaujose. Žmonėms, gimusiems šiais metais, būdinga drąsa, nepriklausomybė, atsakomybė, ištikimybė, pareigingumas, tvirtas charakteris. Jie gali išgyventi ir ekstremaliomis sąlygomis, ištverti didelius išbandymus. Jie drąsūs, išdidūs. Vilkas – plėšrūnas, kovojantis, baudžiantis neteisinguosius. Vilko metais gimusieji yra ir keliautojai, negalintys nusėdėti vietoje. Jų gyvenimas – nuolatiniai nuotykiai. Žmonės, sekantys šių metų antitotemu, yra įžūlūs, mėgsta tyčiotis iš kitų, nori viską griauti. Kaip vilkolakiai, jie semiasi energijos iš kitų, išnaudoja kitus. Jiems gali būti būdingi sadistiniai polinkiai. Nors mėgsta savarankiškumą, bet savo niekšybėms įgyvendinti gali jungtis į gaujas.

Gandras. Šio ženklo metai: 1910 1942 1974 2006 2038 2070. Įvairiose tautose sakoma, kad gandras neša vaikus. Iš tiesų Gandro metais gimsta daugiau vaikų nei kitais metais. Šie metai palankūs šeimai. Gandras poruojasi tik kartą gyvenime, todėl šiais metais svarbi ištikimybė. Gandras – keliaujantis paukštis, tad jo metai palankūs ir kelionėms, tačiau kelionės trokštant nuotykių, avantiūrų šiais metais nepalankios. Metai aktyvūs, tačiau nereikia persistengti, nemėginti visų kalnų nuversti.Gandras – dovanų, atpildo nešėjas. Dori žmonės šiais metais gauna tai, ko nusipelnė. Žmogaus organizmas šiais metais tampa itin neatsparus, tad reikia daugiau dėmesio skirti sveikatai, kūno ir sielos harmonijai. Žmonės, gimę gandro metais – neretai atsiskyrėliai, vienišiai, asketai. Jie mažakalbiai, „skrajojantys padebesiais“, bet prireikus greitai ateinantys į pagalbą. Tai labai tikslūs, punktualūs ir tvarkingi žmonės. Šiems žmonėms neretai sunku pritapti prie visuomenės, jie užsidarę, iš pažiūros liūdni. Šie žmonės būna geri pedagogai, taigi jiems patariama auklėti vaikus, rasti šioje veikloje laimę.Gandrai nesutaria su tais, kurie drumsčia ramybę. Sakoma, kad gandras niekados nesuks lizdo virš namo, kurio gyventojai pykstasi. Gandro metų antitotemas – rupūžė. Nedorai gyvenantys, sekantys antitotemu, sulaukia atpildo.

 Voras. Šio ženklo metai: 1911 1943 1975 2007 2039 2071. Voro metai – staigių permainų metai. Permainos gali būti geros, bet gali būti ir sunkios, kai reikia pasipriešinti blogiui, nepasiduoti jo įtakai. Šiais metais gimsta gydytojai, gebantys išvaryti ligas, padėti žmogui kovoti su blogiu. Ajurvedoje gydytojų simbolis buvo šventas voras, vaizduojamas kaip aštuonkampė žvaigždė, vadinamoji zoroastrizmo žvaigždė (mat voras turi 8 kojas).Voras kovoja su parazitais. Jis naikina muses, uodus ir kitus įkyrius vabzdžius, kurie pakliūna į jo tinklą. Mūsų protėviai manė, kad voras – geras ženklas. Namai, kuriuose voras rezga voratinklį, laimingi. Voras siejamas ir su pažinimu. Voro metai – tai harmonijos ir protinio tobulėjimo metai. Voro antitotemas – musė. Žmogus, sekantis antitotemu, pats yra tarsi įkyrus parazitas. Voro metais gimę žmonės yra lėti, kantriai siekiantys tikslo, jausmingi, turintys gerą intuiciją. Šiems žmonėms patariama turėti stiprias rankas, lavinti pirštus, kad jie būtų kibūs tarsi voro. Jiems verta dirbti rankdarbius: siūti, megzti, siuvinėti. Kad laimėtų, ko nori, voras turi slėptis. Tad ir šiais metais gimę žmonės dažnai būna neformalūs lyderiai, veikiantys slapta ar netiesiogiai, per kitus asmenis.

Žaltys. Šio ženklo metai: 1912 1944 1976 2008 2040 2072. Šiais metais pasikartoja tai, kas jau kažkada buvo. Neveltui irjų simbolis žaltys – nenuodinga gyvatė, kandanti sau į uodegą. Šiems metams daug įtakos turi vandens stichija: upės, požeminiai vandenys. Tai keisti, nenumatomų įvykių metai. Šiais metais žmonės dažnai jungiasi į kokias nors grupes, paslaptingus klubus. Metai taip pat siejami su išradimais, išbandymais. Žalčio metais išsilieja daug vandens ir kraujo.Žmonės, gimę Žalčio metais, yra permainingi, turi gerą intuiciją. Jie lankstūs, sugeba prisitaikyti prie situacijos, ją suvaldyti. Daug šiais metais gimusių žmonių yra mistikai, filosofai. Žalčio tipo žmogus dažniausiai būna lankstus, aktyvus, tačiau kartais būna ir užsidaręs, nepajudinamas, mat yra permainingas. Jis toks pat nenusakomas kaip upės vanduo, vingiuojantis ties posūkiais, apibėgantis duobes ir akmenis. Jei žalčio tipo žmogus turi tikslą, užsispyręs jo siekia. Šie žmonės mėgsta viską kritikuoti. Neduok Dieve, kas nors užlips jam ant uodegos. Tuomet žaltys virs smaugliu, galinčiu pasmaugti. Žalčio tipo žmogus sugeba žavėti žvilgsniu. Jo akys gilios, traukiančios it magnetas. Neveltui yra posakis „žalčio žvilgsnis“, kilęs iš biblinio pasakojimo apie Adomą ir Ievą, kuriuos suviliojo žaltys.Žalčio antitotemas – gyvatė marguolė. Toks žmogus neramus, išsiblaškęs, jo žvilgsnis laksto, blaškosi.

Bebras. Šio ženklo metai: 1913 1945 1977 2009 2041 2073. Šie metai – grožio, harmonijos ir meilės metai, kai nugalima neapykanta. Šiais metais ypač laikomasi įstatymų. Nemažai žmonių susimąsto apie savo moralę, pradeda gyventi dorovingiau. Bebras – darbštus, tvarkingas gyvūnas, statantis užtvankas ir nešantis daug naudos. Žmogus, gimęs šiais metais, yra labai žemiškas, mėgsta žemiškus malonumus. Jam svarbu įsirengti gražius, jaukius namus. Jis mėgsta šeimininkauti, ūkininkauti, viską taisyti, tvarkyti. Jis yra stiprus, patikimas, rimtas, pastovus. Šis žmogus tiki tik tuo, ką gali pats pamatyti ir pačiupinėti. Žmogus, sekantis bebro totemu, nori turėti šeimą, vaikų. Jis vertina ištikimybę. Jei žmogus seka antitotemu, griūna statytos užtvankos, griūna jo jaukus gyvenimas šeimoje. Bebro antitotemas – vandens žiurkė ūdra, teršianti vandenį, griaunanti užtvankas. Toks žmogus būna godus, piktų siekių. Jei Bebro metais prasiveržia blogio jėgos, jas sustabdyti labai sunku.

Vėžlys. Šio ženklo metai: 1914 1946 1978 2010 2042 2074. Šie metai susiję su žeme. Naudinga įsigyti žemės plotą, dirbti žemę. Tuomet jis neša daug naudos, turtų. Tačiau šiais metais vyksta ir daug žemės drebėjimų. Vėžlio metais negalima niekinti žemės. Vėžlys laikomas šventu gyvūnu. Tai išminties, pažinimo simbolis. Šiais metais gimę žmonės yra lėti, neskuba daryti išvadų, viską gerai apgalvoja. Jų gyvenime viešpatauja ramybė, harmonija. Jie atsargūs, pasitikintys savimi, turi tvirtą apsaugą. Jie visada turi tikslą ir siekia jo iš lėto, tikslingai.Vėžlio metais gimusieji turi gerą atmintį, niekada neužmiršta to, kas buvo. Dėl šios priežasties dalis tokių žmonių gali tapti keršytojais. Žmonės, kurie neseka vėžlio totemu, yra vėžliai be kiauto. Jie lengvai įsiaudrinantys, nervingi, priklausomi nuo kitų, pasiduoda išnaudojimui. Vėžlio antitotemas – upių žuvėdra, kuri naikina vėžlių kiaušinius. Tai klastingas, akiplėšiškas paukštis. Šiais metais ypač negalima pradėti karų, jie blogai baigiasi tiems, kurie karus sukėlė, nes karas susijęs su žemės niekinimu.

Šarka. Šio ženklo metai: 1915 1947 1979 2011 2043 2075. Šarka laikoma šventu paukščiu, dievų maldų nešėja. Šarkos metais išsipildo visi geri pageidavimai. Šiais metais niekam negalima linkėti blogo, mėtyti vėjais žodžių, duoti neįgyvendinamų pažadų. Patariama daugiau melstis, skaityti šventuosius raštus, stebėti ženklus. Tai gali būti nusivylimų ir apgaulių metai, todėl reikia elgtis apgalvotai. Žmonės, gimę Šarkos metais, turi būti vikrūs, laikytis duoto žodžio, ginti kitus nuo visokių apgavysčių. Tai aštrialiežuviai, gudrūs žmonės, mokantys išsisukti iš situacijos. Jų žodžiais neapgausi, jie kaip mat pastebės sąmokslą. Tokie žmonės sugeba vienu metu gerai dirbti kelis darbus. Jie kūrybiški, mėgsta žaidimus, sugeba įtraukti į pramogas ir kitus žmones. Šarka – vagilė, bet vagia ji tik iš vagių. Jų vagystės – atpildas piktam asmeniui. Taip seksis ir Šarkos metais. Jei gyvensi nesąžiningai, daug prarasi.Jei žmogus neseka šarkos totemu, yra neiškalbus, lėtos reakcijos. Šarkos antitotemas – kurmis. Šarka – visa matanti, gudri, o kurmis – aklas.