Brandžiame kūne – brandi siela

Brandžios sielos – evoliucijos rezultatas. Jas charakterizuoja išplėsta sąmonė – daugybės įsikūnijimų metu sukauptos turtingos patirties rezultatas. O tai, savo ruožtu, daro įtaką visoms asmenybės savybėms ir jų pasireiškimui – pasaulėžiūrai, elgesiui, psichologiniams ypatumams, intelektui, bendriems gyvenimiškiems scenarijams ir t.t. kokios sielos gali būti laikomos brandžiomis ir patyrusiomis? Greičiausiai tos, kurios suvokia gyvenimo prasmę ir supranta, kodėl jos čia atsirado, kurios suprato ar intuityviai jaučia universalius Visatos dėsnius ir pagal juos gyvena.

Jos prisiėmė atsakomybę už viską, kas su jomis vyksta ir suvokia, kad viskas, kas su jomis vyksta, yra jų pasirinkimo rezultatas. Jos atmetė visuomenės primestus stereotipus ir orientuojasi į savo intuiciją, į savo pojūčius. Jos supranta, kad yra vienišos įprasta šio žodžio prasme, bet iš tiesų – ne vienišos, kaip galima būti vienišam, kai viską persmelkia vieningumo dvasia? Jos atskiria, kas amžina, o kas laikina. Jos kūrybiškai priima kiekvieną gyvenimo situaciją. Jos nenaudoja melo savo atžvilgiu, o kitų atžvilgiu naudoja jį tik esant kraštutinei būtinybei. Jų siekiai aukšti, o žinios ne knyginės, jos eina iš vidaus.

Brandžių sielų pasaulėžiūra

Brandžios sielos įsitikinusios, kad pasaulis yra vieningas visais jo pasireiškimais, kad nėra gyvų ir negyvų objektų, tiesiog kiekvienas tų objektų randasi skirtingose vystymosi stadijose. Jos jaučia save kaip pasaulio dalį ir harmoningai ištirpsta jame. Pasaulis – tai ritmas, pulsacija, ir brandžios sielos prisiderina prie jo dažnių. Jų tikrieji namai yra gamta ir santykius su ja galima pavadinti simbiotiniais. Brandžių sielų nereikia mokyti tausoti gamtą, tai jos žino nuo gimimo, dar daugiau, tai ne šiaip tausojimas, o pagarbus, partneriškas elgesys tarsi su gyvu, sudėtingu organizmu, kurio dalimi yra jos pačios.

Su žmonėmis – sudėtingesnis reikalas. Sielos branda visai nereiškia sugebėjimo mylėti visus ir kiekvieną, ir palaikyti su visais draugiškus santykius. Todėl brandžios sielos išrankios bendravime ir greičiausiai nutrauks santykius, kurie jų nepatenkina, ir neveidmainiaus juos tęsdamos, o į naujus kontaktus žvelgs labai dėmesingai. Brandžios sielos supranta, kad potencialiai visi žmonės pasieks jų lygį, ir dar aukštesnį, todėl nežiūri į juos iš aukšto, o greičiau kaip į jaunesnius brolius ir seseris. Tačiau tai nereiškia, kad bus žvelgiama su nepagrįstu atlaidumu. Brandžios sielos gali lengvai pastatyti įžūlų žmogų į vietą, o esant reikalui, gindamos save, imtis ir skausmingų metodų. 

Kaip taisyklė, brandžios sielos nekultivuoja jokios religijos, kadangi supranta jų ribotumą ir nepakenčia primestų elgesio ir mąstymo modelių. Joms nereikalingi tarpininkai bendravimui su Visata, o savo elgesį ir pasaulėžiūrą jos sugeba formuotis savarankiškai, be svetimų taisyklių. Ir visgi kiekvienoje religijoje jie gali surasti sveiką grūdą, o taip pat žvelgti į jas kaip į kultūrinį ir istorinį paveldą.

Brandžios sielos gerbia ir myli save. Tai neturi nieko bendro su savimeile, puikybe ir narcisizmu. Brandžios sielos priima save tokiomis, kokios jos yra ir nesidrovi prisipažinti sau savo trūkumų ir silpnybių. Jos išmoko nemeluoti sau, gaudytis savo jausmuose ir emocijose, sekti savo reakcijų ir nuotaikų kitimo priežastis. Jos žino, kad nėra niekam nieko skolingos ir beprasmiška įtikinėti, kad yra ne taip. Jos sutiko „vaidinti gyvenimo scenoje“ dėl savęs pačių ir žino, kad bet kokie veiksmai, nukreipti į harmonizaciją ir vystymąsi, nėra privalomi, nors ir skatina evoliuciją.

Likimas ir priežasties – pasekmės ryšiai

Kaip taisyklė, brandžios sielos neturi griežto, iš anksto suplanuoto likimo. Jos laisvos tvarkyti savo gyvenimą gerokai platesnėse ribose nei likusieji žmonės. Jos neturi stiprių prisirišimų ir „uodegų“ iš ankstesnių įsikūnijimų, kurios turėtų galingą įtaką šiam gyvenimui. Tačiau tai visai nereiškia, kad veiksmai, kuriuos brandžios sielos atlieka dabartyje, nesusilauks atitinkamų pasekmių. Atsakomybė auga proporcingai turimai jėgai. Patirtis ir brandumas negarantuoja, kad nebus klaidų ir kad neįmanoma degradacija. Brandžios sielos turi realizuojančią valdžią, kurios įtaką galima pastebėti plika akimis. Jų norai išsipildo, o ketinimai realizuojasi (tam tikrose ribose, suprantama), be to, dažnai be kokių nors aktyvių veiksmų. Kuo didesnė branda ir jėga, tuo didesnis sugebėjimas valdyti įvykių srautą.

Brandžios sielos gerai jaučia priežasties-pasekmės ryšius ir juose orientuojasi. Tiek savo gyvenime, tiek kitų žmonių gyvenimuose. Todėl į jų nuomonę įsiklausoma, o sunkiose situacijose jos prašomos patarti. Brandžios sielos niekad neprimes savo pagalbos ir suteiks ją neprašytos tik tuo atveju, kai matys, jog tai išties būtina. Brandžios sielos neskuba vertinti įvykių sąvokomis „gerai“ ir „blogai“, atsekdamos įvykių grandinėlę iki logiškos pabaigos. Jos atseka daugybę smulkių požymių ir „sutapimų“, formuojasi savo požiūrį į situaciją ir priima labiausiai adekvatų sprendimą, kartais ne visai sąmoningai.

Psichologija ir fiziologija

Brandžios sielos turi savigarbos jausmą, polinkį atradimams, natūraliems pasireiškimams ir reakcijoms, jos neturi tokių destruktyvių asmenybės savybių kaip veidmainiškumas, pavydas, godumas, melagingumas. Jeigu situacija visgi priverčia pavartoti tokias savybes, brandi siela jaučiasi baisiai nekomfortiškai ir siekia kuo greičiau iš tokios situacijos išeiti. Jos nėra angelai, gali būti ir grubios, neištverti, siuntinėti žmones, būti su bloga nuotaika, jausti depresijas.

Pas brandžias sielas truputį kitoks sąmonės-pasąmonės santykis. Sąmonė apima gerokai platesnį „spindulį“, o pasąmonėje gerokai mažiau tamsių ir neištyrinėtų kampelių. Intuicija (sugebėjimas nuskaityti informaciją iš pasąmonės) labiau išsivysčiusi ir labiau valdoma. Iš esmės išplėsta sąmonė yra pagrindinė visų ypatingų brandžios sielos ypatybių priežastis.

Brandi siela turi išvystytą intelektą. Tai leidžia sėkmingai užsiimti įvairiomis veiklos rūšimis ir greitai prisitaikyti prie naujų sąlygų, ar tai būtų darbas, ar išgyvenimas laukinėje gamtoje.

Brandžios sielos kreatyvios ir tai pasireiškia visur – užsiėmimuose, pomėgiuose, darbe, bendravime, buityje, net judesiuose. Jos išreiškia save spontaniškai, bet ne pagal šabloną. Jos apsirenka kūrybiškus pomėgius ir darbus, nestatydamos į pirmą vietą asmeninės naudos. Brandžios sielos daro nestandartinius ir keistus, pašalinio žmogaus požiūriu, sprendimus, tiek smulkmenose, tiek rimtais klausimais.

Sielos švarumas ir jėga daro įtaką ir fiziniam kūnui, todėl brandžios sielos rečiau serga, turi stipresnį imunitetą ir gali sąmoningai kontroliuoti kai kuriuos procesus savo organizmuose. Kritiškomis situacijose jos gali parungtyniauti su mirtimi ir ištrūkti iš jos letenų. Turi stiprų savisaugos instinktą. Gali būti pačios įvairiausios kūno kompleksijos.

Padėtis sociume ir santykiai su juo

Brandi siela – pastebima figūra, jas sunku ignoruoti ar elgtis su jomis abejingai. Atitinkamai savo potencialui, jos gali užimti aukštas pozicijas sociume, bet nesiekia to, o greičiau naudoja tai kaip priemonę kažką didesnio pasiekti, tai nėra galutinis jų tikslas. Brandžioms sieloms nepatinka paklusti, todėl darbe ir visuomeniniuose santykiuose jos siekia autonomijos ar savo, tegu ir nedidelio, verslo. Mažų mažiausiai jie yra patys sau lyderiai, o dažnai ir kitiems.

Brandžios sielos lieka vienišos net įtrauktos į socialinių kontaktų, susitikimų, dalykinių ir draugiškų santykių sūkurį. Jos gali ištirpti situacijoje, bet nepraranda jos kontrolės ir jai nepaklūsta. Jos vengia minios, didelių žmonių sankaupų. Net bendraudamos su į save panašiomis, brandžios sielos nesiekia susivienyti, nors ir supranta vienos kitas gerokai geriau.

Požiūris į visuomenines normas, kurios paprastai išreiškiamos fraze „taip priimta“, geriausiu atveju atlaidus, o blogiausiu – tai protestas, maištas ir kova, jeigu tai paliečia asmeniškai jas. Galimos rimtos problemos su beasmene valstybine valdžia.

Santykiai su kitais žmonėmis sudėtingi, tačiau pakankamai realūs ir gali būti naudingi abiems pusėms. Brandžios sielos turi savybę „temptis“ pašnekovą paskui save, daryti jam įtaką. Jos išrankios bendravime, pačios pasirenka savo aplinką ir nepakęs šalia savęs žmogaus ar kompanijos, kurios joms atgrasios. Tokiu atveju brandi siela arba paveiks situaciją, arba pasišalins. Jos gali pakeisti aplinką vien savo buvimu.

Brandžios sielos kiaurai permato pašnekovą. Analizuojamos (dažnai nesąmoningai) daugybė detalių, tokių kaip poza, judesiai, balso garsumas ir tembras, akių išraiška ir judesiai, mimika. Jas sunku apgauti. Jos dažniausiai žino, kodėl žmogus galvoja vienaip ar kitaip, kas daro įtaką jo elgesiui ir minčių pobūdžiui.

Indigo vaikai – mažos brandžios sielos

Vaikai dar neišmokę slėpti savo apsireiškimų, todėl būtent jų skirtumai krinta į akį. Matyt, visos problemos, būdingos indigo vaikams, yra nulemtos neatitikimo tarp sielos brandumo, kuris pasireiškia jau vaikystėje, proto išsivystymo, kurį formuoja aplinka ir kuris atsako už orientavimąsi joje. Protas vėluoja, jis tik vystosi šioje klampioje visuomenėje ir kol kas negali kontroliuoti sielos pasireiškimų. Hiperaktyvumas ir kiti „moksliniai“ paaiškinimai čia ne prie ko ir „gydyti“ tokius vaikus – baisi klaida.

Ką galima padaryti? Atkreipti dėmesį į protinį ir asmenybės vystymąsi. Vaikai patys savo elgesiu sufleruoja, ko jiems reikia, rodydami didelį pažintinį aktyvumą. Jiems reikia padėti adaptuotis šioje aplinkoje ir išmokyti kontroliuoti savo pasireiškimus. Jei trūks šilumos santykiuose, tokie vaikai prilips prie kompiuterio ir kitos technikos, kas nepalankiai paveiks jų vystymąsi. Todėl jiems reikalingi ugdantys žaidimai ir užsiėmimai, būtinai kartu su suaugusiais ar kitais vaikais.

Tokiems vaikams neverta mokytis ir gyventi atskirai. Tiesiog reikia kruopščiai parinkti įstaigą ir kolektyvą, kur bus vaikas, ir pastoviai kontroliuoti situaciją. Reikia vengti etikečių klijavimo („indigo“, „vunderkindas“). Šie vaikai kol kas negali paaiškinti nei aplinkiniams, nei patys sau, iš kur atsiranda tie protestai, maištai, emociniai sprogimai. Reikia padėti vaikui susigaudyti savyje ir išmokti bendrauti su savimi, išversti sielos balsą, kuris skamba juose garsiai ir aiškiai, į įprastą kalbą, bent jau apytikriai. Tokius vaikus reikia gerbti ir bendrauti su jais kaip su lygiais.

 Jei atpažinote šiame tekste save – sveikiname, galbūt jūs išties esate brandi siela.

Šaltinis: anomalija.lt