Žmogų sudaro ne tik fizinis kūnas bet ir nematomieji kūnai. Visi nematomieji žmogaus kūnai sudaro jo aurą. Kiekvienas nematomasis kūnas turi savo pavadinimą ir atlieka tam tikrą funkciją.

ETERINIS KŪNAS

Pirmasis nematomas kūnas yra vadinamas ir energetiniu žmogaus kūnu. Tai tiksli fizinio kūno kopija. Jis atkartoja šį siluetą, išeidamas už jo ribų 3 -5 cm. Šis nematomas kūnas yra tos pačios struktūros, kaip ir fizinis kūnas, apimąs jo organus ir dalis. Jis susideda iš ypatingos rūšies materijos, vadinamos eteriu. Eteris užima tarpinę padėtį tarp kūniškos materijos, iš kurios susideda mūsų pasaulis, ir iš dar subtilesnių nei eterinė materijos rūšių. Iš esmės, rytietiškoje tradicijoje eterinis kūnas net nepriklauso nematomiesiems kūnams, o laikomas mūsų fizinio kūno atmaina. Eterinio kūno spalva, kaip ją apibūdina ekstrasensai, – nuo šviesiai žydros iki pilkos. Jautraus žmogaus –žydro atspalvio,fiziškai stipraus-pilko atspalvio.Žmogui mirus visi jo nematomieji kūnai palieka fizinį kūną. Tačiau svorį turi tik eterinis kūnas, kiti kūnai yra besvoriai. Eterinis kūnas taip pat miršta, tačiau ne iš karto, o devintą dieną po žmogaus mirties. Tada jis taip pat atsiskiria, bet lieka šalia fizinio kūno. T.y. be eterinio kūno visa mūsų receptorių, nervų sistema ir kiti fizinio kūno elementai tampa neveiklūs – juose nėra gyvybės.

ASTRALINIS KŪNAS

Antrasis nematomas kūnas yra vadinamas ir emociniu kūnu kuris susideda iš subtilesnės materijos nei eterinis. Šis kūnas 5 – 10 cm yra už fizinio kūno ribų. Jis neturi tokios tikslios formos, kaip eterinis ir atspindi nuolat pereinančius spalvotus energijos koncentratus. Neemocionalaus žmogaus šis kūnas yra pakankamai tolygus ir išsikrovęs. O labai emocionalaus ir impulsyvaus žmogaus šie įvairiaspalviai koncentratai yra tirštesni ir tankesni. Be to, neigiamų emocijų protrūkiai pasireiškia sunkių ir tamsių spalvų energija – tamsiai raudona, ruda, pilka, juoda ir t.t. Jeigu žmogus yra emocionalus, bet nepiktas, tai neigiamos energijos koncentratai emociniame kūne gana greitai susigeria. O štai jeigu žmogaus neigiamos emocijos perauga į ilgalaikį pyktį (ant žmonių, gyvenimo) arba į nuolatinę agresiją gyvenimo arba kitų žmonių atžvilgiu (viršininkui, buvusiam vyrui ir t.t.), tai tokios emocijos sudaro ilgalaikes neigiamos emocionalios energijos koncentratus. Tie koncentratai vėliau neigiamai veikia mūsų sveikatą. Astralinė energija sukuria vadinamąjį astralinį lygmenį, kuriame gyvena astralinio lygmens būtybės. Be to, astraliniame lygmenyje gyvena visos būtybės ir objektai jūsų pačių sukurti sapnuose. Kuo ryškesnį sapną sapnavote, tuo ilgiau jis išliks astraliniame lygmenyje. Pagal kai kuriuos duomenis, po žmogaus mirties jo astralinis kūnas taip pat žūsta, tačiau tik keturiasdešimtąją dieną.

MENTALINIS KŪNAS

Trečiasis nematomas žmogaus minčių ir žinių kūnas. Jis yra labai išsivystęs mokslininkų, tyrinėtojų ir žmonių, besidominčių kokia nors žinių sritimi (istorija, architektūra, botanika ir t.t.). Ir silpnai žmonių, dirbančių fizinį darbą. Mentalinis kūnas išeina už fizinio kūno ribų 10 – 20 cm ir tiksliai pakartoja jo kontūrus. Jis susideda iš dar subtilesnės energijos – iš mentalinio lygmens energijos. Mentaliniame kūne taip pat yra energijos koncentratų, kurie atspindi mūsų įsitikinimus ir pastovias mintis. Šie koncentratai pavadinti minties formomis. Minties forma gali susidaryti iš tik mentalinio kūno energijos – jeigu mūsų įsitikinimus nelydi emocijos. O jeigu įsitikinimai susiję su emocijomis, tai minties forma susidaro iš mentalinio ir emocinio lygmens energijų. Vadinasi, jeigu mes išsiugdę pastovų neigiamą įsitikinimą (pavyzdžiui, mūsų valdžios arba artimųjų atžvilgiu) ir jis palydimas toli gražu ne švelniausiomis emocijomis, tai atitinkama minties forma pasipuoš purvinomis emocinio kūno spalvomis. Minties forma gali būti nestabili, jeigu mūsų žinios arba įsitikinimai yra netikslūs arba neaiškūs. Ir atvirkščiai, ji yra visiškai tiksliai apibrėžta, jeigu mūsų įsitikinimai -pastovūs ir išbaigti. Po mirties žmogaus mentalinis kūnas taip pat žūsta – kartu su jo sukauptomis žiniomis. Kai kurie šaltiniai teigia, kad jis miršta devyniasdešimtą dieną po žmogaus mirties. Visi trys aptarti nematomieji žmogaus kūnai priklauso mūsų materialiajam pasauliui, gimsta ir miršta kartu su žmogumi.

KARMINIS KŪNAS

Ketvirtasis nematomas žmogaus kūnas priklauso jo nemirtingai daliai ir iš vieno žmogaus gyvenimo į kitą pereina reinkarnacijos metu. Tai vadinamasis karminis kūnas – sielos kūnas, kuris savyje talpina visų žmogaus veiksmų priežastis ir duomenis apie galimus būsimus žmogaus poelgius. Aiškiaregiai karminį kūną mato debesėlių, sudarytų iš įvairiaspalvių subtiliosios energijos koncentratų, pavidalo, išnyrančio už fizinio kūno 20 – 30 cm. Kadangi karminis kūnas betarpiškai yra šalia emocinio ir žinių kūno, jis turi visišką galimybę kontroliuoti mūsų mintis, įsitikinimus ir realų elgesį. Ir, pastebėdamas pažeidimus, gali taikyti priemones, taisydamas mūsų klaidingas emocijas arba įsitikinimus. Po mirties žmogaus karminis kūnas nežūsta, o kartu su likusiaisiais subtilesniaisiais kūnais keliauja į kažkurį Nematomojo pasaulio aukštą. Aukštas nustatomas pagal informacijos kiekį apie mūsų teigiamus veiksmus ir klaidas, sukauptas per visą mūsų gyvenimą.

INTUITYVUSIS KŪNAS

Penktasis žmogaus kūnas – tai energetinis kūnas, koncentruojantis savyje aukštesniuosius nesąmoningus procesus. Jeigu mūsų ( pirmame) eteriniame kūne įvyko kokie nors neigiami pokyčiai, tai jis atstatomas kaip tik pagal šabloną, kuris yra mūsų penktasis kūnas. Aiškiaregiai jį mato tamsiai mėlynos spalvos, ovalo formos, ir šis kūnas išeina už fizinio kūno ribų 50 – 60 cm. Ovalo viduje yra tuštuma, kuri visiškai sutampa su mūsų eteriniu kūnu. T. y. eterinis (pirmasis) kūnas užpildo šią tuštumą ir taip nustatoma jo forma ir dydis. Penktajam žmogaus kūnui lengva ir atstatyti , ir sudarkyti mūsų eterinį kūną – žinoma, jeigu tik to norima.

KETERINIS KŪNAS

Šeštas nematomas žmogaus kūnas yra aukščiausias, atmintis. Jis išeina už fizinio kūno ribų 80 – 100 cm. Didelio energetiškumo žmonių gali būti dar didesnis. Išoriškai keterinis kūnas atrodo kaip auksinis kiaušinis, kuriame telpa visi žmogaus kūnai. Kiaušinio paviršiuje yra 1 – 2 cm apsauginė plėvelė. Ši plėvelė tvirta, elastinga ir apsaugo žmogų nuo išorės poveikių. Auksinio kiaušinio viduje aiškiaregiai mato pagrindinę energetinę srovę, kuri sujungia kiaušinio galus ir teka per žmogaus stuburą. Šiame kūne saugoma žmogaus gyvenimo programa. Kitais žodžiais tariant, tai pareigos, kurių prisiima žmogaus siela, eilinės reinkarnacijos metu keliaujanti į Žemę. Maždaug taip atrodo sudėtinga žmogaus kūno sandara. Žmogaus kūnų struktūroje yra daugybė elementų. Tie elementai – tai energetiniai centrai, kurie vadinami ČAKROMIS.

(Pagal Aleksandro Svijašo duomenis)