Astrologija ir profesijos

Kaip ir kitus gabumus bei savybes, žmogaus profesinius polinkius lemia ne kažkoks vienas parametras, o visas horoskopas. Bet visgi panagrinėsime pagrindinių Zodiako ženklų profesinius polinkius.

AVINO ženklas gali duoti polinkį fiziniam darbui, sportui, darbui už miesto (geologai), arba socialinėse struktūrose, ekonomikoje, matematikoje. Idealizmas, siekių, veržlumo grynumas ir amžina sielos jaunystė leidžia Avinui suprasti poeziją, suteikia nugalėtojo talentą. Įgimta energija ir moralumas dažnai daro Aviną lyderiu, tačiau atsakingame poste jam reikia bijoti neapgalvotų sprendimų: nuo jo apsiskaičiavimų kiti gali nukentėti labiau nei jis pats.

Natūrali JAUČIŲ veiklos sfera yra žemės, sodų, parkų ūkis, fizinis darbas gryname ore, taip pat tos mokslo sritys, kurios ne per daug atitrūkusios nuo gamtos, biologijos ir panašiai. Jeigu Jautis kažką daro savo rankomis, tai jį patenkina net ir monotoniškas darbas, jei tik šis neatima įprastų patogumų. Mokėjimas matyti išorinio pasaulio grožį ir noras įsitaisyti kuo komfortiškiau, orientuoja į dailę, skulptūrą, architektūrą, apipavidalinimo darbus. Moterims artima veikla kultūros srityje, kur jos dažnai prisiima administravimo funkcijas. Jautis – apsigimęs filosofas ir labai sąžiningas darbuotojas, bet tai ne visada pastebima aplinkiniams dėl šio ženklo lėtumo ir tingumo. Jų potencialas paprastai pranoksta realizacijas.

DVYNIAMS artima praktiškai pritaikomų idėjų ir techninių išradimų sritis: tai inžinierių ženklas. Taip pat jiems tinka visos profesijos, susijusios su informaciniu aptarnavimu: vertimas, gido darbas, žurnalistika, masinės informacijos priemonės ir, žinoma, įvairiausios kompiuterinės tarnybos. Šio ženklo dalykiškumas pasireiškia vadyboje ir prekyboje, o rankų miklumas – medicinoje. Dvyniams patinka darbas su komandiruotėmis, jie dažnai nuoširdžiai domisi politika, gera moka kalbą, yra imlūs literatūrai. Dvyniai turi pamėgdžiojimo talentą, mėgsta aktorių vaidybą ir kiną – kaip mentalinį gyvenimo atspindį, bet patys nedažnai turi ryškų savitumą. Turėdami formalų požiūrį į gyvenimą, jie labiau mėgsta idealios herojės ar pavyzdingo supermeno matricą. Tarpininkavimo funkcija – kūrybiškiausia Dvynių sritis, kaip kad tarpininkai yra pati mintis ir kalba.

VĖŽIAI turi labiau humanitarinius nei techninius polinkius, yra poetiški, mėgsta filologiją, domisi istorija, ypač seniausiu jos periodu, archeologija, zoologija ir botanika, mielai augina gyvūnus ir augalus. Vėžiai – gurmanai ir patys mėgsta gaminti, kas dažnai daro juos gerais virėjais. Nežiūrint į jo naivią išvaizdą, Vėžys moka taupyti ir pasiekia sėkmės finansinėse operacijose. Tiesa, paprastai jie nelabai veržiasi į tikslą. Jų tikslas – pats gyvenimo procesas. Betarpiškas vaikiškas sielos pažinimas daro vėžius gerais auklėtojais ir auklėmis, gili savianalizė ir delikatumas – psichologais, o didelis jautrumas kitų vidiniam pasauliui – netgi hipnotizuotojais. Tačiau, užsisklęsdamas savyje, Vėžys ne visada spėja suvokti, kas vyksta išorėje ir kartais patenka į atsakingas vietas anksčiau negu spėja pasiruošti. Vėžys visada lieka truputį svetimas sociumui, bet mėgsta populiarumą, todėl reikšmingas socialinis vaidmuo jį džiugina.

LIŪTAS dažnai pasitenkina kuklesne padėtimi už tą, kurios, atrodytų, galėtų siekti. Šiam ženklui širdį šildo ne tik jam būdingos vadovaujančios pareigos, o konkretūs pasiekimai materialinės gamybos sferoje, o reikalingą gyvenimo lygį gali sukurti ir kvalifikuoto darbininko profesija. Liūtas paprastai moka sutarti su viršininkais ir rasti malonumą fiziniame darbe. Be to, jis sugeba paversti profesija savo hobį. Neginčijama Liūtų sfera yra teatras, kur šiam ženklui pasiseka išreikšti visą savo jausmų turtingumą, nors kitose meno srityse Liūtai yra daugiau vertintojai negu kūrėjai. Moksle Liūtai materialistai ir praktikai, domėjimasis istorija įgauna politinę kryptį. Liūtai myli vaikus – kaip ir apskritai visus, ką gali globoti – tai gali būti pagrindas dėstytojo profesijai.

MERGELĖ – mokslo ir technikos ženklas, vienodai sėkmingai veikiantis teoriniuose ieškojimuose, metodikų kūrime ir praktiškame rezultatų įgyvendinime. Kruopštumas ir skrupulingumas leidžia Mergelei pasiekti sėkmę darbe, susijusiame su detaliu sudėtingų procesų kūrimu ir tiksliu operacijų atlikimu (mikroelektronika). Racionalumas ir mąstymo sistemingumas, be meilės mokslui dar duoda gabumus administruoti ir kontroliuoti (vykdomoji valdžia, buhalterinė apskaita). Paklusnumas ir disciplina daro Mergelę kariškių ir policijos ženklu. Gerai jausdami kūno fizinius procesus, jie nuoširdžiai domisi sveikatos, fiziologijos ir chemijos problemomis – tai medikų ženklas – o savikontrolė daro juos chirurgais. Būtinybė derinti savo nepalenkiamos valios diktatą su natūraliais procesais dažnai lemia susidomėjimą dvasine problematika, būties ir mąstymo dėsniais – pastarieji taip pat lemia domėjimąsį kalbos ir lingvistikos klausimais. Mergelė – geriausias Zodiako darbuotojas ir jos maloniausia bei patraukliausia savybė yra kuklumas.

SVARSTYKLĖS gali būti gerais juristais, sociologais, dėstytojais. Juos domina kūrybos tyrinėjimas (menotyra, muzikologija, literatūrologija). Psichologija yra dalis Svarstyklių gyvenimo ir joms natūralu rūpintis aplinkiniais bei jų savijauta, kas leidžia joms būti gerais terapeutais. Svarstyklės mėgsta užsiimti gydymu švelniais metodais, pavyzdžiui, žolėmis. Moksle jos labiau teoretikės, negu praktikės, jas traukia matematikos grožis, o artimesnės materijai sritys joms svetimos. Svarstyklės pasižymi analitiniu protu ir gebėjimu sintezuoti, bet jų projektai gali būti utopiški ir darbe tai ne pats patikimiausias ženklas. Be abejonės, Svarstyklių sritis yra menas – tapyba, teatras, kinas ir poezija. Čia joms labai padeda subtilus saiko jausmas.

SKORPIONAS – finansinių operacijų ženklas, jam artimas darbas ekstremaliose ir specifinėse sąlygose (ugniagesiai, kaskadininkai, morgas), ekspedicijose, sporte,, darbe su masėmis. Kaip vadovas, Skorpionas kartais silpnas, kadangi tai emocionalus ženklas, kuriam pernelyg daug kas priklauso nuo nuotaikos, tačiau jis moka mobilizuoti žmones savo tikslui pasiekti ir aprūpinti įtemptu darbu tiek žmonių, kiek tik pakliūva į jo valdžią. Skorpionas gali būti aktoriumi – vaidinančiu, kaip taisyklė, visada vieną – savo – vaidmenį, o taip pat hipnotizuotoju ir psichiatru. Šio ženklo tyrinėtojiški interesai ir poreikis logiškai apibūdinti išoriškus dalykus, daro jį vienu iš geriausių mokslinėje veikloje. Kaip idėjų generatorius, jis gali būti bedugnis šulinys, nors, kas liečia jo paties gyvenimą, sekimas jo patarimais reikalauja didelio energijos eikvojimo ir savitransformacijos. Bet mokslui ir technikai Skorpionai tarnauja su visiška atsakomybe ir čia gali pasiekti reikšmingų praktinių rezultatų.

ŠAULIAI yra linkę į socialinę-politinę ir religinę veiklą, jie yra geri dėstytojai, mėgsta sportą, darbą ekspedicijose, geografiją, etnografiją, istoriją,kalbą ir visas tas profesijas, kurios skatina akiračio plėtimą. Mokslas jiems yra pirmiausiai žvilgsnis į pasaulį. Šauliai mėgsta dirbti su gyvūnais, cirke, estradoje, jie atsidavę menui – poezijai, tapybai ir visų pirma muzikai: šiame ženkle gimė daugiausiai kompozitorių. Tačiau bet kokiai savo socialinei veiklai Šauliai irgi atsidavę, nors jiems dažnai neužtenka atidumo, kad atliktų darbą kruopščiai, atsižvelgdami į visas detales, ir yra pavojus, kad tai, ką greita ranka padarys Šaulys, vėliau teks užbaigti ir taisyti kažkam kitam, o galbūt ir jam pačiam. Šauliai paprastai jaučia atsakomybę ir autoritetingumas, kylantis iš jo paties nuosavos pozicijos turėjimo, daro jį viršininku iš prigimties. Tiesa, ši padėtis gali sukurti derlingą dirvą jo savipasitenkinimui, kas iškart įklampina jį į rutiną ir konservatyvios pozicijos užėmimą.

OŽIARAGIAI profesionalią sėkmę pasiekia dažniausiai statyboje ir architektūroje, skulptūroje, dailėje, ekonomikoje, finansuose (tai labai taupus ženklas), mokslinėje veikloje ir idėjų diegime. Jie domisi istorija ir didžių asmenybių gyvenimais, tarp jų yra daug visuomenės ir politinių veikėjų. Ožiaragiai – geri dėstytojai, jie moko savo pavyzdžiu ir gali dirbti sunkiose vietose, pavyzdžiui, su sunkiais paaugliais. Kadangi Ožiaragis mėgsta kalnus ir materiją, jam artima kalnakasyba, metalurgija ir su ja susijusios pramonės šakos. Šis ženklas pakankamai natūraliai jaučiasi technokratinėje civilizacijoje ir domisi gyvenimu sunkiomis sąlygomis, kurios jam leidžia prisikasti iki gyvybės esmės ir pajausti paties gyvenimo skonį, o ne tik darbo rezultatų siekimą,kuris gali praryti jį visą.

VANDENIAI sėkmingai dirba mokslo ir religijos priešakinėse gretose,kadangi iš nieko neišauga toks įdomus ir ryškus tikėjimas, kaip iš gero žinojimo. Vandeniai dažnai turi nepaprastus muzikinius ir literatūrinius sugebėjimus, domisi kalba, suteikdami žodžiams ir jų skambesiui nelauktą prasmę. Jiems artima veikla, susijusi su kelionėmis, neįprastais tyrinėjimais (NSO), išradimais, teoriniais ieškojimais, taip pat netradicine medicina. Vandeniai myli gyvūnus, kurie padeda jiems išsiugdyti būtiną dėmesingumą tam, kas gyva. Įsitraukę į idėjas, Vandeniai laiko save šiek tiek virš sociumo ir jaučiasi jame savo vietoje kaip švietėjai.

ŽUVYS – mistikų ir ekstrasensų ženklas, ir kai jos užsiima mokslu, gaunamos informacijos tikslumas bet kurioje sferoje įgauna joms vos ne religinę reikšmę. Taip pat Žuvys naudoja mokslą kaip savo pasaulėžiūros apipavidalinimo priemonę – to pavyzdys yra moralinė-filosofinė Enšteino koncepcija. Be jų intelektą vystančių profesijų, Žuvys linkusios į veiklą gailestingumo (slaugymas, medicina), religijos ir psichologijos (pastaroji Žuvims glaudžiai siejasi su etika) sferose, taip pat pedagogikoje. Pagal tradicinę astrologiją, žuvims artimos profesijos yra susijusios su vandeniu. Stebimasis požiūris į pasaulį lemia šio ženklo gabumus visoms meno sritims ir ypač muzikai, per kurią Žuvims tik ir pavyksta išreikšti visas savo sielos paslaptis.

Šaltinis: anomalija.lt